www.PalmHelp.cz

HandyShopper - menu Actions (20. část)
Publikováno: 07.04.2009
Téma: Software


Náš pravidelný úterní seriál je aktuálně věnován freewarové aplikaci HandyShopper, která je určena pro správu "seznamovitých" poznámek všeho druhu s důrazem na nakupování. Tématem dnešního dílu bude nenápadné menu Actions, které se snaží (podobně, jako menu kontextové), sdružit nejpoužívanější funkce pod jednu střechu a nabízet je tak rychleji ke spuštění.8. Menu Actions

Nenápadné menu s názvem Actions je velmi pohodlný způsob, jak se rychle dostat k nejčastěji používaným funkcím pro databázi i položky. Menu spouštěné ikonkou znázorňující několik čárek a jednu tučnější najdeme vpravo dole mezi tlačítkem [Need] a ikonou se symbolem lupy. Toto menu má dva pracovní režimy - bez vybrané položky v seznamu a s vybranou položkou v seznamu. Ve své bezvýběrové formě je menu kratičké:
Pokud ale přece jen předem některou z položek vybereme, zpřístupní se nám rázem trojnásobek funkcí:
Obsah funkcí se svým obsahem v zásadě shoduje s kontextovým menu probraným v části 14., nicméně raději si jej zevrubně proberme ještě jednou, ať nejsou žádné nesrovnalosti:

8.1. Preferences

Tapnutím na Preferences nás HandyShopper obratem přenese na obrazovku programových nastavených Preferences. Jak již víme z předchozích kapitol, ocitneme se na panelu, kde jsme něco naposled měnili. Když jsme kupříkladu naposled upravovali nějakou položku na panelu View a poté se vrátili k jiné práci, tapnutím na Preferences se přesuneme právě na něj.

8.2. Sort

Třídění dat Sort (občas přezdívané "sortování") nás naproti tomu přemístí přímo na nastavovací obrazovku Preferences a panel Sort. Této funkci je zcela lhostejno, na jakém panelu jsme ji minule opustili. Sort zde zkrátka slouží jako jakýsi rychlý odkaz do sekce třídících nastavení, jelikož ty patří v praxi k nejčastěji měněným údajům. Změna třídících parametrů touto cestou nám ušetří sice jen jedno tapnutí na displej, ovšem za den, týden či rok můžou tyto desítky, stovky a tisíce tapnutí ušetřit i desítky minut čistého času.

8.3. Databases

Položka s názvem Databases před nás vyvolá vestavěného správce nainstalovaných databází/seznamů. Jak se dá od podobné sekce očekávat, k dispozici zde máme i funkce pro jejich správu - lze zde databáze/seznamy přejmenovávat, mazat, posílat skrze infraport či přesouvat na/z paměťové karty. Otevírání jednotlivých databází je velmi intuitivní - stačí vždy tapnout na její jméno. Tlačítko [Back] nás vrátí do naposled otevřeného seznamu/databáze. Tlačítkem [New] pro změnu vytváříme databáze nové. Pokud se nacházíme v běžném pracovním pohledu nad jednotlivými položkami, vede k rychlému přepnutí databáze/seznamu ještě tato šikovná akce: tapněme na malý obrácený trojúhelníček v liště nahoře umístěný hned vedle jména stávající databáze/seznamu. Tímto si zobrazíme všechny nainstalované databáze. Pokud je jich opravdu mnoho, lze mezi nimi listovat s pomocí směrových tlačítek. Funkce Databases používá rychlou klávesovou zkratku "/E".

8.4. Alarm


Slouží k přímému přístupu do nastavení alarmu. Ten se bude samozřejmě týkat právě vybrané položky v seznamu. O alarmech se pobavíme v některém z dalších pokračování.

8.5. Details

Po tapnutí přejdeme na obrazovku Details, která ukrývá detaily prve vybrané položky. I detaily si představíme někdy příště.

8.6. Copy item


Funkce vytvoří přesnou kopii vybrané položky a umístí její duplikát hned pod originál. Zkopírována jsou všechna pole až na Entry order (pořadí vzniku položky), ten musí být již z logiky své podstaty pokaždé jiný. ...což mimo jiné znamená i to, že pokud budeme mít seznamy setříděné dle pole Entry order, objeví se nově vzniklá kopie až na konci celého seznamu. Jelikož je Entry order needitovatelný údaj, je určitě dobré mít to na paměti.

8.7. Copy to

Funkce dělající totéž, co Copy item, ovšem s jednou důležitou výjimkou - vytvořená kopie je hned po svém zrodu přesunuta do jiné databáze/seznamu v našem zařízení. Při kopírování je nám HandyShopperem nabídnuta možnost zkopírovat o obchodech různé množství detailů (All - položka a všechny detaily, Some - položka a detaily (nepřidává ale obchody do druhé databáze), Cancel - ruší akci).

8.8. Delete

Zcela v souladu se stejnojmennými funkcemi kdekoliv jinde nám i zde Delete maže zvolenou položku. Program se ještě před finálním smazáním zeptá, zda jsme si jisti. Rozhodnutí probíhá tradičním výběrem mezi tlačítky [OK] a [Cancel].

8.9. Stores

Po tapnutí na Stores se ojeví dialogové okno s obchody týkajícími se zvolené položky. Lze zde položku přiřadit více obchodům nebo přejít na obrazovku Edit Stores sloužící k úpravě, přidávání i mazání obchodů.Pokračování článku:
HandyShopper - menu pro práci s databázemi (21. část)
HandyShopper - detaily Detailů (22. část)
HandyShopper - detaily Detailů (23. část)
HandyShopper - práce s importy a exporty (24. část)
HandyShopper - sdílení a stahování dat (25. část)
HandyShopper - velké finále (26. část)
Předchozí části článku:
HandyShopper - menu Extra (19. část)
HandyShopper - menu Misc (18. část)
HandyShopper - menu DB (17. část)
HandyShopper - menu Edit (16. část)
HandyShopper - menu Record (15. část)
HandyShopper - kontextové menu (14. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Misc (13. část)
HandyShopper - nastavení na panelu DB (12. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Sort (11. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Columns (10. část)
HandyShopper - nastavení na panelu View (9. část)
HandyShopper - úvod do nastavení (8. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou III. (7. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou II. (6. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou (5. část)
HandyShopper - instalace a rady před prvním spuštěním (4. část)
HandyShopper - dokončení často kladených otázek (3. část)
HandyShopper - úvod do často kladených otázek (2. část)
HandyShopper - představení a možnosti programu (1. část)Tento článek si můžete přečíst na webu www.PalmHelp.cz
http://www.palmhelp.cz/html

Tento článek najdete na adrese:
http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=News&file=article&sid=2113