www.PalmHelp.cz

HandyShopper - kontextové menu (14. část)
Publikováno: 24.02.2009
Téma: Software


Náš pravidelný úterní seriál je aktuálně věnován freewarové aplikaci HandyShopper, která je určena pro správu "seznamovitých" poznámek všeho druhu s důrazem na nakupování. Úspěšně jsme absolvovali všechna nastavení a nyní si projdeme veškerá menu. Jak to po nás vyžadují konvence i zákon zachování přehlednosti, začneme dnes tím prvním - kontextovým.

7. Programová menu

Jako každá jiná komplexní aplikace, i HandyShopper má v menu ukryty prakticky veškeré funkce. Bez jeho dobrého zvládnutí tak docela určitě není možno program na 100 % používat.

7.1. Kontextové menu

První menu, s nímž se setkáme, je menu bez vlastního jména, které si zkrátka nazveme "kontextové", jelikož se objeví po tapnutí stylusem a krátkém přidržení (tak půl vteřiny) V KONTEXTU určité položky. Obsahem kontextového menu jsou nejčastěji používané funkce, které se při práci se seznamy už zkrátka nevešly na již tak informacemi přecpaný displej.

7.1.1. Alarm

Klepnutím na položku Alarm získáme rychlý přístup k alarmům a příslušné nastavovací obrazovce. Dotyčný alarm se pochopitelně bude týkat položky, na kterou jsme tapnuli. O nastaveních alarmů si povíme v dalších dílech.

7.1.2. Details

Obdobně jako u alarmů, Details nás rychle přenesou na obrazovku s detaily dané položky. O této obrazovce se více zmíníme také později.

7.1.3. Copy item


Pokud vybereme tuto funkci, vytvoří nám HandyShopper přesnou kopii zvolené položky a umístí ji hned pod originál. Zkopírovány budou naprosto všechny údaje s jedinou výjimkou - Entry order. Tento údaj, jak již dobře víme, nás informuje o pořadí vkládání položek a z logiky jeho podstaty v něm nemohou být dvě stejné numerické hodnoty. To mimochodem znamená i to, že pokud bychom seznam setřídili dle pole Entry order, objevila by se tato položka úplně na konci. Jelikož pole Entry order nelze upravit, je určitě dobré mít to na paměti.

7.1.4. Copy to

Funkce Copy to umí jednu důležitou věc - kopírovat položky mezi seznamy. Zkrátka některou vybereme, dáme Copy to a poté už jen zvolíme cílovou databázi. Při kopírování jsme ještě dotázání, kolik informací přenést.
Jestliže stiskneme tlačítko [All], zkrátka se zkopíruje všechno - položka, informace o obchodech a případně i v cílové databázi chybějící obchody. Pokud zvolíme [Some], zkopíruje se položka a navíc i tolik informací o obchodech, kolik bude třeba, avšak nyní bez toho, aby byly nové obchody přidány. Vybráním některého ze zmíněných tlačítek dokončíme svoji volbu, jestliže však změníme názor, lze se s pomocí [Cancel] kdykoliv vrátit.

7.1.5. Delete

Význam slůvka a funkce Delete zřejmě bude každému uživateli dobře znám z jeho každodenní praxe - zkrátka a jednoduše se jejím prostřednictvím maže vybraná položka. Pokud funkci potvrdíme, objeví se před námi opět pojišťovací dialogové okno vyžadující opakované potvrzení akce.
Jestliže zvolíme [OK], položka je obratem v křemíkovém nebi, [Cancel] příkaz zruší.

7.1.6. Stores

Pro zvolenou položku vyvolá dialogové okno Stores. Zde poté smíme provést libovolnou akci zde se nacházející, jako třeba položku přidělit více obchodům, přidat odsud (po přechodu na obrazovku Edit Stores) další obchody atd. atd.

7.1.7. Auto-delete

Poskytuje nám rychlý přístup k zatržítku (a tak potažmo i k aktivaci) funkce Auto-delete. Jestliže je aktivní, bude tato položka z databáze/seznamu po doběhnutí Checkoutu smazána. Při potvrzení položky se sice naoko nic nestane, ale to je pouze zdání - každé její potvrzení buď přidává nebo maže zatržítko přes slovem Auto-delete v kontextovém menu. Samozřejmě nám nic nebrání ani v tom, editovat status funkce Auto-delete jen na obrazovce Details, ovšem proč si práci neurychlit, když je tu ta možnost, že ano?

7.1.8. Privacy

Rychle nastaví (případně zruší nastavení) pro položku Private. Celá věc funguje podobně, jako v minulém bodě rozebraný Auto-delete a i tentokrát platí, že rovněž i Privacy si můžeme nastavit na obrazovce Details.Pokračování článku:
HandyShopper - menu Record (15. část)
HandyShopper - menu Edit (16. část)
HandyShopper - menu DB (17. část)
HandyShopper - menu Misc (18. část)
HandyShopper - menu Extra (19. část)
HandyShopper - menu Actions (20. část)
HandyShopper - menu pro práci s databázemi (21. část)
HandyShopper - detaily Detailů (22. část)
HandyShopper - detaily Detailů (23. část)
HandyShopper - práce s importy a exporty (24. část)
HandyShopper - sdílení a stahování dat (25. část)
HandyShopper - velké finále (26. část)
Předchozí části článku:
HandyShopper - nastavení na panelu Misc (13. část)
HandyShopper - nastavení na panelu DB (12. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Sort (11. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Columns (10. část)
HandyShopper - nastavení na panelu View (9. část)
HandyShopper - úvod do nastavení (8. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou III. (7. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou II. (6. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou (5. část)
HandyShopper - instalace a rady před prvním spuštěním (4. část)
HandyShopper - dokončení často kladených otázek (3. část)
HandyShopper - úvod do často kladených otázek (2. část)
HandyShopper - představení a možnosti programu (1. část)Tento článek si můžete přečíst na webu www.PalmHelp.cz
http://www.palmhelp.cz/html

Tento článek najdete na adrese:
http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=News&file=article&sid=2070