Megarecenze Palm T|X (6. část) - www.PalmHelp.cz

Článek do news mohou přidat registrovaní uživatelé PalmHelp. Zajímavé články odměníme.

 Megarecenze Palm T|X (6. část)

Autor: Badel - 13.12.2005, 5166 čtenářů


Hardware a příslušenství Poslední část našeho seriálu se zaměří na praktické zkušenosti se stabilitou a zpětnou kompatibilitou Palmu T|X. Shrneme také veškeré klady a zápory tohoto přístroje a vyřkneme tak nad ním náš konečný ortel.

Stabilita a kompatibilita (?)

Zkušený uživatel dobře ví, že vše dobré, co se napsalo až dosud v předchozích částech recenze, stojí a padá s odpovědí na výše položenou otázku. Platí to tím více pro všechny uživatele, kteří měli tu čest setkat se kterýmkoliv novějším modelem od dob nasazení NVFS pamětí. Právě tato technologie v sobě až dosud paradoxně snoubila krok správným směrem s neblahými praktickými zkušenostmi. Každý zprvu uvítal zprávu, že nové palmy budou napříště osazovány již jen takovým typem paměti, který uchová obsah všech dat i po úplném vybití. Po reálných zkušenostech ale nejeden uživatel zatoužil po klasické RAM, která se vyznačovala mnohem vyšší stabilitou aplikací i samotného systému, takřka nulovými potížemi se zpětnou softwarovou kompatibilitou a v neposlední řadě také výrazně vyšší rychlostí. Jak ale ukazuje příklad Palmu T|X, principiálně není na vině samotná technologie, nýbrž její implementace. Palmu trvalo opravdu až příliš dlouho, než se mu NVFS podařilo zvládnout. Veškeré předchozí modely měly větší či menší potíže i po nejrůznějších systémových updatech. O Palmu T|X ale se zadostiučiněním můžeme konečně prohlásit, že co do stability "drží jak židovská víra" a i se zpětnou kompatibilitou jsou problémy jen zcela marginálního rázu. Jsa vytrénován mnoha typy problémů po instalaci různých "osvědčených" aplikací, jsem byl připraven na nejhorší. Při praktickém používání jsem ale nevěřil vlastním očím. Přestože si můj Palm během testovacího maratonu opravdu prošel peklem, pak nepočítám-li poněkud nestabilní chování betaverze SmartMaps Navigatoru, spadl mi palm všehovšudy 5x a to jsem do něj nasoukal několik desítek aplikací a prováděl s ním opravdu psí kusy. Jelikož jsem přecházel z LifeDrivu, který je výše uvedenými problémy přímo charakteristický, byl (a stále jsem!) tak trochu v šoku. Četl jsem u jiných recenzentů zmínky o určité nestabilitě T|X a tak jsem se sám sebe ptal, co dělám špatně? Proto jsem si instalovací a testovací kolečko zopakoval ještě na druhém kusu, abych zahnal svou poněkud paranoidní představu, že v ruce držím nějaký netypický exemplář (zní to možná prapodivně, ale např. u Trea 650 mi zkušenost říká, že existují více a méně povedené kusy). Nakonec jsem usoudil, že nedělám nic špatně ani já, ani Palm T|X - je to prostě skvěle stabilní přístroj a když nad tím tak uvažuji, je stabilnější než jakýkoliv jiný Tungsten, který jsem kdy držel v ruce! Doufám, že tato slova zní po předchozích částech recenze, jež se nesla ve znamení chladného hodnocení všech pro a proti, dostatečně bombasticky, protože se skutečně jedná o mimořádně příznivé zjištění.
Nyní bych rád uvedl těch několik málo negativních zkušeností, které jsem po pár týdnech používání zjistil. Na jednoznačně pozitivním hodnocení to ale určitě nic nemění...

Nejprve jedno varování. Při instalaci nových aplikací na vás bude čekat jedna zrada: T|X - narozdíl od starších palmů - přímo v ROM obsahuje matematickou knihovnu MathLib. Nemálo programů vyžadujících přítomnost této knihovny v operační paměti se ale snaží spolu se svými instalačními soubory do palmu poslat i MathLib. Dvojí instalace ale není možná, takže HotSync odmítne nejen instalaci tohoto jediného souboru, ale i jakéhokoliv jiného. Budete tedy nuceni MathLib ručně smazat ze složky .../Palm/HotSync_name/Install, jinak už nic dalšího nenainstalujete. Pro méně zdatné uživatele by to mohl být tak trochu oříšek.

Co se týče nekompatibility, z mnoha testovaných aplikací k mé velké nelibosti nefungoval např. Anotherball (chybné zobrazování), což je stejná chyba, s jakou se setkáte u předchozí verze této hry na Treu 650. Další aplikace, která má závažné potíže se zobrazováním, je drilovací nástroj SuperMemo, ten lze dnes ale naštěstí nahradit celou řadou freewarových alternativ. Z her způsobí okamžitý reset nádherný Magic World (mimochodem kopletní restart netrvá zdaleka ani půl minuty i v momentu, kdy se do RAM po resetu načítá celá řada dodatečných rezidentních utilit). Již tradiční potíže se objevují se slovníkem SlovoEd při využití funkce Vertical stroke from Find button pro aktivování translátoru z rezidentního módu a to i přesto, že je nyní nová verze 2005. Chyba se projeví úplným znefunkčněním Graffiti plošky. Když už je řeč o Graffiti plošce, s tou se váže jedno další trápení. První, co jsem udělal, abych T|X přizpůsobil k obrazu svému, bylo přemapování hardwarových tlačítek. Jelikož nehodlám obětovat první z nich pro návrat do launcheru, sliboval jsem si mnohé od utility SharkTXFix, která nabízela záměnu softwarového tlačítka [Find] na status bar liště za [Home], tak jak to známe již od dob T|T3. Jenže ouha - autoři kvůli nestabilitě tento produkt stáhli a odkazují jen na placené produkty. Jelikož se mi za takovou drobnost nechce platit, řekl jsem si, že si vystačím se spouštěním launcheru ikonkou Home z Classic Graffiti plošky. Je to méně elegantní, ale řešení to je. Problém je ale v tom, že některé aplikace nepracují s Graffiti ploškou zcela korektně (např. Ultimate Bowling Fighter) a při využití hires+ zablokují funkčnost tlačítka pro její zpětné vysunutí. Naštěstí to lze obejít již zmiňovaným tlačítkem [Find] ze status bar lišty, které Graffiti plošku vyvolá mimoděk také. Tímto způsobem je ale dosah launcheru opět o něco komplikovanější. Tento problém, i když není závažný, mi na T|X zatím vadí asi nejvíce. Na druhou stranu mě potěšilo, že první hardwarové tlačítko i po přemapování pro DateBk i nadále při delším stisku nabízí možnost výběru jedné ze šesti naposledy spuštěných aplikací.
Ze všech nekompatibilit pro mě byla nejhorším zklamáním nepoužitelnost jedinečné utility TextPlus. Tato nepadá ani nezpůsobuje žádné jiné potíže. Potíž je ale s tím, že jí jaksi nelze donutit k činnosti. Doufejme, že výrobce brzy uvolní update, jak to nedávno udělal i pro T|T5.
Tímto jsem prakticky vyčerpal přehled (námi testovaných) problematických aplikací. K celé diskuzi o kompatibilitě & stabilitě je nutno dodat ještě jednu zcela zásadní informaci. Od prvopočátku samotného testování byla v palmu přítomna malá lokalizace Locale od RedGrep. Předchozí recenzenti měli k dispozici jen malou lokalizaci PiLoc pro T|T5, díky níž je dle našich bohatých zkušeností neúspěch předem zaručen... Kompletní přehled kompatibilních/nekompatibilních aplikací najdete zde, naše zkušenosti ale ukazují, že se tohoto problému rozhodně nemusíte obávat.

Co se týče chování systému, zde se žádné příliš znatelné změny nekonají, snad až na vylepšené bezpečnostní prvky a některé drobnosti probírané v minulé části recenze. Opakuje se zde jeden nešvar známý z LifeDrivu a to občasné zbělení obrazovky a jakési chvilkové ustrnutí. Tento problém se ale u T|X vyskytuje jen výjimečně a z letargie se probouzí relativně rychle. Dále Blazer má stále potíže se zabezpečenými HTTPS stránkami, což je pro mnohé uživatele zcela fatální problém. Byl jsem zvědavý, jestli již došlo k odstranění systémové chyby v nastavení Network. Poslední modely Palmu trpí tím nedostatkem, že pokud se poprvé pokoušíte cokoliv napsat do prvního řádku Send v definici skriptu, Graffiti ani virtuální klávesnička nereagují. Je nutno nejprve vytvořit druhý řádek Send a teprve pak se vrátit do prvního. Žel se stejnou chybou se setkáte i zde. Ne že by se jednalo o závažný problém, ale občasné telefonáty na našem technickém supportu dokazují, že to leckomu dokáže řádně zamotat hlavu... Naopak již počínaje od LifeDrivu se značně zlepšila schopnost palmu uvést se po hard resetu do předchozího stavu ze zálohy. Obnova dat v mém případě proběhla zcela bezchybně a úplně dokonce i bez SyncAll. Jinak synchronizační proces je také mimořádně spolehlivý. Nezažil jsem zatím ani jediné jeho nucené přerušení ani žádné samovolné resety palmu v průběhu synchronizace. Majitelé T|T5, Trea 650 i LifeDrivu mohou jen tiše závidět...


Další oblast, která přímo volá po řádném otestování, je přehrávání videa. Ani zde nemohu pět "stejnou píseň dokola" s dalšími recenzenty, protože během reálných zátěžových testů se mi nepotvrdilo, že by měl nižší kmitočet procesoru vliv na zvládání vyšší snímkové frekvence. Je ale možné, že rozdílné výsledky má na svědomí novější a nyní opět vylepšená verze přehrávače TCPMP. Jak testy probíhaly? Za pomoci Pocket-DVD Studio for Palm jsem předpřipravil reklamní spot na Dolby (mimochodem opravdová lahůdka na pokoukání - soubor o velikosti 1,81 MB ke stáhnutí zde), na kterém je díky plynulému pohybu padajících kapek vody velmi patrná každá chybička, které by se palm během přehrávání dopustil. Konverzi do PDA formátu jsem provedl v nejvyšší dostupné kvalitě a v rozlišení 320x240 bodů. Na tomto krátkém snímku se ani při 30fps neprojevila žádná ztráta snímkování. Následně jsem provedl export celovečerního dětského filmu Madagaskar ve stejném rozlišení a také 30fps. Mé nedokonalé oko ani počítadlo uvnitř TCPMP nezaregistrovaly ztrátu byť jediného snímku. Pro přehrávání videa je T|X tedy zcela bezproblémovým přístrojem.

U rychlosti T|X ještě na chvilku zůstaňme. Jste-li zklamáni nižší frekvencí procesoru, z reálné ztráty rychlosti mít obavy nemusíte. Pominu-li Treo 650, které je v určitých operacích svižnější, je T|X dosud bezkonkurenčně nejrychlejší palm s NVFS pamětí. Oproti LifeDrivu je to rozdíl doslova závratný, oproti T|T5 drobný, ale přesto: pokud vedle sebe oba palmy položíte a budete provádět jakékoliv identické úkony, T|X vždy o zlomky vteřiny vítězí. Nižší procesorový takt T|X se ale pochopitelně projeví v aplikacích, kde je rychlost přímo svázána s procesorovým výkonem. Z hlediska běžné využitelnosti PDA mě ale žádná taková aplikace ani nenapadá... Pružné odezvy jsou zvlášť příjemné u Graffiti. Úspěšnost rozpoznávání zadaných znaků je u T|X objektivně vyšší a odezvy jsou již na přijatelné úrovni. Staré klasické palmy jsou sice přeci jen o chlup rychlejší, ale troufnu si tvrdit, že ani největší rekordmani v rychlosti psaní pomocí Graffiti nebudou muset na T|X čekat (výjimkou je v určitých chvílích jen rozpoznání diakritiky).Závěr

Zakončím stejnými slovy jako u recenze na LifeDrive: "konec dobrý, všechno dobré". Tento konec je opravdu velmi dobrý. T|X překvapil svou nezdolnou stabilitou a rychlostí jakou u palmů už dlouho nepamatujeme. Po konstrukční stránce T|X ničím nepřekvapí a v žádném ohledu se nejedná o průkopníka. Ti, kteří musí být se svými elektronickými hračkami vždy viditelně napřed, by si měli pořídit spíše LifeDrive. T|X bude ale jasnou volbou pro pragmaticky uvažující zkušené uživatele, které hledají PDA pro každodenní práci. T|X od nás dostává všech 5 hvězdiček, ale na ocenění "PalmHelp doporučuje" nedosáhl, protože k dokonalosti mu chybí některé drobnosti vyjmenované níže; zvláště postrádáme diktafon, LED diodu(y) a podporu Mass Storage.


+ stabilita & kompatibilita
+ spolehlivá synchronizace, záloha a obnova dat po hard resetu
+ výborná výdrž akumulátorů
+ rozumná cena
+ Wi-Fi + Bluetooth + infra
+ uchování dat i při vybití
+ DocumentsToGo 7.006
+ Pocket Tunes

- chybí diktafon
- žádná LED dioda
- chybí podpora Mass Storage
- potíže se HTTPS stránkami
- umístění reproduktoru v zadní části přístroje
- špatná viditelnost displeje na přímém slunečním světle
- nekvalitní uchycení synchronizačního konektoruPředchozí části článku:
Megarecenze Palm T|X (5. část)
Megarecenze Palm T|X (4. část)
Megarecenze Palm T|X (3. část)
Megarecenze Palm T|X (2. část)
Megarecenze Palm T|X (1. část)
 
   Související odkazy
· Více o tématu Hardware a příslušenství
· Další články od autora Badel


Nejčtenější článek na téma Hardware a příslušenství:
Megarecenze Palm Treo 750v (1. část)


   Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.8
Účastníků: 10

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


   Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek


Související témata

Hardware a příslušenství

"Megarecenze Palm T|X (6. část)" | Přihlásit/Registrovat | 8 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Honza40 - 13.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Zaptal bych se na praktické zkušenosti ohledně známých nectností Palmů:
1. Co šum ve sluchátkách při přehrávání audia?
2. Co pískání displeje?
Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Skorpi - 13.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://pidu.ic.cz
 
Vcera nam do rodiny tento Palm pribyl. Nepiska. Obecne jsem take slysel, ze nepiska, ale kde vzit jistotu :)
Co se tyce sumu tak si myslim ze jedinej Palm co nesumel byl Zire71. Palm TX podle meho opet sumi
Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel - 13.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
Chová se úplně stejně, jako jakýkoliv jiný Palm = nic moc :-(
Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel - 13.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
...jo a o pískání displeje byla řeč v jedné z předchozích částí recenze = nepíská!
Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Skorpi - 14.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://pidu.ic.cz
 
Tak ted vyslo na Palmserveru, ze po mesici pouzivani zacal piskat! viz. http://www.palmserver.cz/clanek.php3?show=3365
Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel - 14.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
Taky už začal trošku pískat :-( Mám podezření, že to souvisí s nějakým nainstalovaným softwarem.

Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Ada - 13.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Zdravím nechystáte se někdo udělat recenzi na LifeDrive po updatu 2.0. Je tady sice jak nainstalovat update a tak,ale žádné uživatelské "dlouhodobější" zkušenosti. Co se opravdu změnilo a co ne ?
Re: Megarecenze Palm T|X (6. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel - 13.12.2005
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
Ano chystám se na to, ale nejprve je přede mnou recenze na Z22.

Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty
 


Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajůPalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412