Kodex reklamy na serveru www.palmhelp.cz - www.PalmHelp.cz

Kodex reklamy na serveru www.palmhelp.cz


 1. Reklamou pro účely tohoto kodexu se rozumí internetová reklama, tj. komunikace mezi inzerentem a příjemcem reklamy na stránkách www.palmhelp.cz pomocí reklamních médií (dále bannerů) v obrázkovém formátu GIF, JPG a SWF.
 2. Správce serveru si vyhrazuje právo kontroly banneru před aktivací v systému na dodržení Kodexu reklamy. Správce serveru může nepřijmout banner i z důvodu názorového rozporu s obsahem a smyslem serveru www.palmhelp.cz. Za obsah a právní čistotu bannerů ručí autor banneru nebo vlastník banneru. Provozovatel www.palmhelp.cz nenese zodpovědnost za případné porušování autorských práv, pravdivost reklamních sdělení či kvalitu služeb prezentovaných jednotlivými reklamními sděleními uživatelů.
 3. Bannery vkládané na www.palmhelp.cz mohou mít maximální velikost dle rozměru reklamní plochy:
 4. Full banner 468 x 60 20 Kb
  Half banner 234 x 60 10 Kb
  Vertical banner 120 x 240 20 Kb
  Block 120 x 300 20 Kb
  Square banner 125 x 125 12 Kb
  Button 1 120 x 90 8 Kb
  Button 2 120 x 60 6 Kb
  Micro button 88 x 31 3 Kb
  Skyscraper 120 x 600 20 Kb
  Wide skyscraper 160 x 600 20 Kb
  Rectangle 180 x 150 20 Kb
  Medium rectangle 300 x 250 20 Kb
  Large rectangle 336 x 280 20 Kb
  Vertical rectangle 240 x 400 20 Kb
  Square 250 x 250 20 Kb
 5. Reklama nesmí porušovat právní předpisy České republiky a platné mezinárodní úmluvy nebo navádět k jejich porušování, stejně tak nesmí budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí. Reklama nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat. Reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění příjemců reklamy.
 6. Reklama musí být slušná, čestná a pravdivá. Nesmí být použito sprostých nebo hanlivých slov nebo slov, která jsou internetovou komunitou takto chápány. Prezentace lidského těla nebo částí lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy příjemců reklamy a nesmí působit pohoršujícím dojmem.
 7. Reklama nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové či snižovat důvěru v reklamu jako službu spotřebitelům.
 8. Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací (vědecké pojednání, reportáž apod.), než je reklama. Reklama nesmí šířit klamavé údaje o subjektu reklamy. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Produkty inzerované bannerem nesmí být popisovány jako "bezplatné" v případě, kdy spotřebiteli vzniká jakýkoliv jiný náklad kromě skutečných nákladů dodávky, dopravy či poštovného. V případě, že spotřebitel musí platit jakékoliv takovéto náklady, reklama musí obsahovat dostatečné zřetelné tvrzení v tomto smyslu. Reklama nesmí používat informace nebo být vyhotovena tak, že nelze žádným znakem nebo slovní informací rozlišit reklamní banner od jiné informace ("fake" banner). V reklamním banneru nesmí být užitu vyobrazení vzhledu programů nebo aplikací (např. informační okno aplikace, chybová hlášení, ...) tak, aniž by se nedalo rozeznat, že se jedná o reklamu (např. identifikací odkazu; URL).
 9. Reklama nesmí na základě klamavých údajů sjednávat předmětu reklamy prospěch na úkor jiného (konkurenčního). Reklama nesmí útočit na jiné produkty, inzerenty nebo reklamy a nesmí se snažit tyto výrobky, inzerenty či reklamy diskreditovat. Inzerenti nesmí snižovat hodnotu produktů jiných inzerentů, a to ani přímo, ani náznakem v souvislosti s reklamní plochou zobrazení banneru.
 10. Příjemci reklamy nesmí být reklamou vedeni k tomu, aby produktům přiznávali nepoměrně vyšší užitnou hodnotu, než odpovídá jejich skutečné hodnotě.
 11. Reklamní banner nesmí propagovat výdělečné inzertní programy třetích stran (příjem peněz za zhlédnutí reklamy - např. spedia, cashsurfer, ...). Odkaz z bannerů nesmí být na stránky těchto služeb s parametrem (např. id referralu).
 12. Reklama nesmí svým všeobecným vzhledem, vyobrazením, použitím sloganů, vizuálních prezentací, hudby či zvukových efektů být podobná jiným reklamám tak, že by bylo pravděpodobné zavádění či zmatení spotřebitele či využiti výsledků cizích nápadů a pracovního úsilí.
 13. Reklama nesmí zobrazovat žádné žijící osoby a ani na žádné žijící osoby nijak odkazovat v případě, že s tím tyto osoby předem výslovně nesouhlasí. Inzerenti rovněž musí dávat pozor na to, aby neurazili z náboženského či jiného hlediska osoby, jakýmkoliv způsobem spojené se zemřelými osobami zobrazovanými v reklamě či zemřelými osobami, na něž jakákoliv reklama odkazuje.
 14. Reklama na tabákové výrobky a alkoholické nápoje musí být v souladu s aktuálními právními předpisy.
 15. Reklama nesmí porušovat autorská práva jiných subjektů. V případě podezření z porušení dle tohoto pravidla může být správcem reklamního systému pozastaven banner do vyjasnění situace sporných stran.
 16. Reklama nesmí působit vtíravě či rušivě použitím rychlé animace popřípadě sledu barev, nebo použitím nevhodné grafiky vzhledem ke stylu serveru www.palmhelp.cz. Rozhodnutí o porušení tohoto pravidla přísluší správci serveru.

Ceník reklamy na serveru www.palmhelp.cz

Copyright © www.PalmHelp.cz
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 19.01. 2005 (34713 čtenářů)

[ Zpět ]

Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty
 


Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajůPalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412