Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) - www.PalmHelp.cz

Článek do news mohou přidat registrovaní uživatelé PalmHelp. Zajímavé články odměníme.

 Megarecenze Palm Treo 680 (5. část)

Autor: Badel - 22.02.2007, 8239 čtenářů


Hardware a příslušenství Dnes máme před sebou první část zkoumající softwarovou stránku Trea 680 a začneme tím nejatraktivnějším - systémovými nastaveními a aplikacemi obstarávajícími hlasovou i elektronickou komunikaci.

Po možná nezvykle podrobném zkoumání samotného přístroje se nyní pustíme do jeho softwarových útrob. Toto téma je velmi obsáhlé samo o sobě a není možné jej beze zbytku vyčerpat. Opět se proto zaměříme spíše na srovnání s předchůdcem - Treem 650.


Obecné rozdíly a systémová nastavení kromě zvuků

Jsou drobnosti, ve kterých Treo 680 nad svým starším sourozencem vyniká, jsou ale i takové, za které se musí trochu stydět. První na co narazíte prostým srovnáním obou přístrojů, je rychlost ovládání. Kdo by hádal, že nové znamená vždy lepší a tudíž rychlejší, by se v případě Trea 680 mýlil. V reálu se sice nejedná o nic, co by zasloužilo kritiku, postavíte-li ale obě zařízení vedle sebe, snadno si všimnete, že spouštění aplikací nebo přepínání mezi kategoriemi v launcheru je na starém Treu o zlomky vteřin hbitější. To je ale opravdu spíš jen taková zajímavost. Mnohem horší nepříjemností je soft reset, který na novějším Treu trvá o 35 vteřin déle. S resetem se pojí další velká nepříjemnost a to neschopnost udržet si aktuální nastavení systémového času. Sám tuto potíž pro praktické použití vnímám jako nezanedbatelnou. Oproti Treu 650 se jedná o neomluvitelný krok zpět. Situace je ale trochu složitější, než by se mohlo zdát. Treo v tomto ohledu totiž dle všeho spoléhá na možnost seřízení času dle informací z GSM sítě (funkce Automatically set v Date & Time preferencích). Problém je však v tom, že čeští operátoři tuto vlastnost prostě nepodporují (výjimkou měl být údajně Vodafone, ale naše testy to nepotvrdily). Jednu výhodu nové Treo ve spojitosti s reset ale přeci jen má a to sice automatické zapnutí GSM části po nabootování systému, což byla naopak neblaze proslulá bolístka T650. Když už byla řeč o preferencích, pojďme se podívat na další systémová nastavení...
Ve formátech konečně přibyla Czech Republic (Slovensko stále chybí), jen škoda, že se někdo z USA lépe neinformoval, jaké že mravy to v našem kraji skutečně převládají. Jinak by totiž těžko mohl být ve výchozím nastavení uveden jako první den v týdnu neděle. I tak se ale jedná o chvályhodný počin.
Záložka Power je další, která se dočkala drobných milých vylepšení. Prvně zde najdeme regulaci podsvětlení displeje, což je značný přínos pro méně zkušené uživatele, kteří nezřídka dodnes netuší, že tuto funkci lze vyvolat kombinací dvou HW tlačítek. Podsvětlení ovšem skrývá ještě jednu vychytávku. Stisk modrého funkčního tlačítka v kombinaci s tlačítkem Menu jednorázově ztlumí/zesílí podsvětlení o polovinu, což je mnohdy dost praktické. Tato vlastnost ale svým způsobem může být i tak trochu zákeřná, protože po jejím aktivování můžete snadno dospět do stavu, že zapomenete na ztlumené podsvícení, takže nedosáhnete plné "zářivosti" ani po nastavení maximálních hodnot. Ve stejné záložce najdete nově ještě roletové menu pro volbu doby, po níž se vypne podsvětlení v průběhu telefonování. Nové Treo má také tu efektní vlastnost, že před úplným vypnutím do stand by režimu nejprve ztlumí podsvětlení. Po instalaci povinného Camera Updatu o tuto libůstku ale přijdete.
Drobnou změnu zaznamenáte v záložce Handsfree, kde přibyla možnost deaktivace automatického směrování hovorů skrze instalační HF sadu nebo headset.
To je vše, co se rozdílů v preferencích týče. Jak vidno, změny jsou jen kosmetické. U nového modelu bych čekal trochu větší porci příjemných změn.Telefonní aplikace a zvuky

Za nejpodstatnější aplikaci v Treu lze obecně po právu považovat tu telefonní. Pomineme-li změny související se specializovaných zeleným tlačítkem, které jsme probírali dříve, upoutá především nový design aplikace. Ten je o chlup hezčí, ale hlavně pragmatičtěji pojatý. Spodní lišta je obětována těmto piktogramům: virtuální 12tlačítková klávesnice, nově řešený minilauncher pro oblíbené aplikace, jakási today obrazovks (zde nazýváno Main), přístup do kontaktů a přehled uskutečněných hovorů. Vše je tak pěkně při ruce a přepínací ikonky mají přesně takovou velikost, aby byly ještě bez potíží dostupné pro tapnutí palcem. Pěticestné ovládání také nebylo opomenuto. Na první pohled tedy veskrze příjemné změny. Najdou se ale i zcela zbytečná negativa. To první, co mě při každodenním používání dovádí přímo k šílenství, je neschopnost automaticky se přepnout zpět do today obrazovky po skončení volání, máte-li ji nastavenou jako výchozí. Treo 650 to umělo dokonce i samovolně po půlminutě nečinnosti, zatímco T680 vás stále znovu a znovu nutí do zbytečného mačkání tlačítka s ikonkou telefonu Zuřivý Když už je řeč o jedné nevýhodě, doplňme i ty další:
1) Na obrazovku s číselníkem sice přibyly stavové ikony modrého zubu, síly signálu, zbytku energie v baterii a názvu sítě operátora, ale zmizel odsud datum a čas, což mi při telefonování občas také chybělo (musíte se zbytečně přepínat zpět do today, ačkoliv místo na zobrazení těchto údajů obrazovka poskytuje).
2) Favorites byli vyčleněni do samostatné obrazovky, což v praxi relativně ztěžuje přístup k nim. Z hlediska vizuálního uspořádání a celkové přehlednosti se mi také stýská po pětistránkovém uspořádání po 14 položkách.
3) Fakt, že k detailům o jednotl. záznamech v přehledu uskutečněných hovorů je malinko horší přístup, je přehlédnutelný detail. Proč ale u všech svatých chybí info o délce hovoru a indikátor roamingu?! Stejně tak v celkovém přehledu zmizel samostatný součet pro volání v domácí síti a v roamingu!

V duchu hesla "na konec to dobré" stejný seznam s výčtem přínosů, které naštěstí převažují:
1) Today obrazovka nově nabízí okamžitý přehled o nadcházejících událostech.
2) Jinak skvělá funkce zajišťující dotazování se na uložení dosud neznámého tel. čísla do kontaktů je nyní snadno deaktivovatelná.
3) U nás ne zcela využitelnou, ale jinak zajímavou funkcí je možnost automatického doplnění předdefinovaného předčíslí v závislosti na počtu vytočených cifer.
4) V kontaktech vedle narozenin přibyla položka výročí. Hlavně je ale konečně možno ke každému kontaktu zvlášť vybrat unikátní vyzvánění!
5) Značného vylepšení se dočkalo nastavení zvuků. Nově lze nastavit vibrování následované vyzváněním a také plynule zvyšovat hlasitost zvonění. Více možností poskytuje nastavení ohlašování hlasové zprávy a statusu pokrytí.

Minilauncher Favorites zachovává skvělé možnosti nastavení známé z Trea 650. Neslouží jen pro obyčejné spouštění předdefinovaných aplikací, ale nabízí i okamžité vyvolání těchto uživatelsky nastavitelných operací: vytočení čísla, zaslání zprávy, zaslání e-mailu a vstup na webovou stránku. Každá tato operace je samostatně označena vlastním pojmenováním. Pro SMS můžete předdefinovat nejen číslo příjemce, ale alternativně i jeho jméno, k němuž je následně automaticky dohledáno telefonní číslo z kontaktů. Všem typům automatizovaných operací (včetně spouštění vybraných aplikací) lze přiřadit libovolné písmeno, po jehož přidržení na hardwarové klávesnici v kterékoliv z obrazovek telefonní aplikace kýženou operaci aktivujete. Díky tomu máte k dispozici až 26 předdefinovatelných funkcí na jediný stisk. Jednodušší už to být ani nemohlo!

Závěrem ještě jedna zvláštnost, u níž předpokládám, že se jedná o softwarovou chybu, která by mohla být opravena v některém z příštích updatů: stavová diodka na rozdíl od Trea 650 při zapnutém GSM nic nesignalizuje - je prostě vypnutá.SMS a MMS

Měl jsem možnost otestovat již velké množství smartphonů, ale v práci se zprávami se Treu žádný nevyrovná! Palm ale neusíná na vavřínech a v novém Treu najdeme i další vylepšení. Negativních změn jsem si prozatím nevšiml žádných. Pouze mě mrzí, že zbyla jedna nedokonalost z T650 - při přijetí nové SMS na výchozí obrazovce stále chybí možnost okamžitého smazání zprávy bez jejího předchozího otevření. Při průběžném mazání zpráv typu oznámení o doručeném mailu je to velmi nepříjemné. Pojďme ale prozkoumat zmíněná vylepšení...
Na prvním místě nutno zvýraznit implementaci doručenek, což byl často silně kritizovaný problém T650. Pokud tuto funkci povolíte, v odeslaných zprávách u jednotlivých SMS/MMS najdete klasickou ikonku doplněnou o zelené zatržíko. Jednoduché a praktické! Neradujte se však předčasně - tato parádička šlape jen v síti Telefónica O2. Pro zbylé operátory se budete muset i nadále spokojit s nouzovým prefixovým řešením.
Práce s SMS je tradičně neobyčejně hbitá. I při množství hodně přes 1 000 zpráv jsem nezaznamenal viditelné zpomalení. Geniální řazení SMS komunikace s dílčími adresáty do chatu ala ICQ si při delší historii pochopitelně vyžádá drobnou prodlevu, ale o čekání bych v této souvislosti rozhodně nemluvil. Při stejném množství zpráv se Treo 650 opět chovalo trochu rychleji, což je další důkaz, že i přes celkový pokrok je Treo 680 přeci jen low-end (tipuji to na levnější typ flash paměti). Jednoruční ovládání bylo vylepšeno v tom smyslu, že obsah chatu lze nyní procházet po jednotlivých zprávách. Vytváření nových SMS je názornější díky orámování jednotl. polí, neaktivní prvky jsou navíc podbarveny šedým odstínem, což dále přispívá k lepší orientaci na displeji.
Práce s vytvářením MMS byla zpřehledněna a rozšířena o možnost vytváření prezentací skládáním vícero MMS do jediné. Přibyl také náhled. Na celkové jednoduchosti a účelnosti se naštěstí nic nezměnilo.
Odesílatele/příjemce zpráv lze nyní jednodušeji přidávat do kontaktů. Daleko podstatnějším vylepšením ale prošlo vkládání příjemce zprávy. Systém vám při vkládání prvních znaků sám nabízí seznam kontaktů, které odpovídají vložené sekvenci písmen a rovnou nabízí adekvátní telefonní čísla.E-maily

Starý dobrý VersaMail byl od verze 3.5 částečně překřtěn na E-mail. V About se ale můžeme ujistit, že se jedná skutečně o VersaMail 3.5.3. V menu vás uhodí do očí chybějící položka Disconnect. Snad se za tím skrývá touha nutit uživatele na plno využívat schopností nové today obrazovky informovat on-line o nových e-mailech, já bych však možnost odpojení internetové konektivity z prostředí mailového klienta uvítal. Ještě že existují náhradní freeware řešení... Zajímavé je, že pokud si koupíte poslední VersaMail pro palm typu PDA (např. T|X), položku Disconnect v menu normálně najdete. Jinak pominu-li některá okrajová vylepšení v nastavení a odladění několika chyb, nový mailový klient nepřináší nic nového. Škoda, že nebyla implementována alespoň predikce vkládání adresáta jako u SMS. I tak se ale nejedná o špatný produkt.Webový prohlížeč

Také prohlížeč pod obecným názvem Web ukrývá starý dobrý Blazer; nyní již ve verzi 4.5. Ani ten se ale nedočkal výraznější evoluce. Už u verze 4.3 z Palmu T|X jsme poznali neblahé zrušení ikony pro přepínání mezi klasickým a PDA optimalizovaným zobrazením a její nahrazení ikonou pro přepínání mezi běžným a očesaným zobrazením (bez obrázků ad. "zbytečností"). Také zde k mé nelibosti zmizel příkaz Disconnect. Skvělou zprávou je, že poslední verze tohoto webového prohlížeče již celkem bez potíží zvládá zabezpečené HTTPS stránky. Více od "nového" Blazeru nečekejte.Pokračování článku:
Megarecenze Palm Treo 680 (6. část)
Megarecenze Palm Treo 680 (7. část)
Předchozí části článku:
Megarecenze Palm Treo 680 (4. část)
Megarecenze Palm Treo 680 (3. část)
Megarecenze Palm Treo 680 (2. část)
Megarecenze Palm Treo 680 (1. část)
 
   Související odkazy
· Více o tématu Hardware a příslušenství
· Další články od autora Badel


Nejčtenější článek na téma Hardware a příslušenství:
Megarecenze Palm Treo 750v (1. část)


   Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.75
Účastníků: 4

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


   Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek


Související témata

Hardware a příslušenství

"Megarecenze Palm Treo 680 (5. část)" | Přihlásit/Registrovat | 9 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Skorpi (email je skrytý) - 22.02.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://pidu.ic.cz
Co se serizovani casu dle operatora tyce, mam sice Siemens S75, ale automat. serizovani casu na nem u Vodafone funguje. Takze to bude chyba Trea asi.

Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Uni (email je skrytý) - 22.02.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Ztlumení svítivosti umí i Tréo 650, modré tlačítko+pravý shift, po vypnutí displeje a zapnutí je stav původní.
Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel (email je skrytý) - 22.03.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
U Trea 680 to funguje trochu inteligentněji - viz článek.

Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Uni (email je skrytý) - 22.02.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Pro upozrňování na email jsem si na serveru nastavil, aby mi byla poslána SMS jen na display, odkud po klepnutí na OK je automaticky smazána. Pokud však přijde následně další událost, zmeškaný hovor apod., je SMS pčesunuta do upozornění na událost, odkud však již nelze zobrazit, jen odškrtnout a je vidět jen začátek email adresy, ale i to stačí na upozornění, že byl přijat email.

Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Permon (email je skrytý) - 22.02.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Nevim jestli mel autor clanku Treo 650 nekdy vubec v ruce! Jinak by prece nenapsal toto, cituji: "Nyní totiž neslouží již jen pro obyčejné spouštění předdefinovaných aplikací, ale nabízí i okamžité vyvolání těchto uživatelsky nastavitelných operací: vytočení čísla, zaslání zprávy, zaslání e-mailu a vstup na webovou stránku. Každá tato operace je samostatně označena vlastním pojmenováním." Ja tohle vse tedy na mem T650 nastavit muzu a taky to tak mam nastvano.
Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel (email je skrytý) - 22.02.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
Omlouvám se, tuto funkci jsem na 650 nikdy nepoužíval a je mojí chybou, že jsem si to neověřil. Z článku již odstraněno. Díky za upozornění.

Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: sokrates (email je skrytý) - 27.02.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
mna by zaujimalo, preco je vo versa mail v nastaveniach vlastne vobec polozka "auto disconnect", ked ani po jej zaskrtnuti k automatickemu odpajaniu nedojde. inac este poznamka k stavovej diode: pokial sa T 680 nachadza mimo signal, blika obligatna cervena. to, ze v pokryti neblika zelena, beriem ako plus, konecne nemusim instalovat dodatocne aplikacie, aby som to zrusil.

Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Jaku6 (email je skrytý) - 10.04.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Jen pro upřesnění - mazat SMS bez otevření samozřejmě lze - stačí najet na zprávu v seznamu a stisknout backspace (to už šlo i u 650).
Re: Megarecenze Palm Treo 680 (5. část) (Hodnocení: 1)
Od: Badel (email je skrytý) - 05.05.2007
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
 
O to ale nejde - měl jsem na mysli možnost smazání zprávy ihned v okamžiku, kdy se zobrazí zpráva o jejím doručení.

Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty
 


Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajůPalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412