www.PalmHelp.cz

HandyShopper - detaily Detailů (22. část)
Publikováno: 21.04.2009
Téma: Software


Náš pravidelný úterní seriál je aktuálně věnován freewarové aplikaci HandyShopper, která je určena pro správu "seznamovitých" poznámek všeho druhu s důrazem na nakupování. O každé z položek v našich seznamech si můžeme vést mnoho údajů a detailů  (jejich prioritu, daňový typ, datum) a lze je kupříkladu také nastavit na automatické mazání po vyúčtování + mnoho dalšího. Podívejme se proto dnes na první polovinu těchto "detailů" podrobněji.10. Items Details

Obrazovka nazvaná Item Details poskytuje na jednom místě (či spíše na dvou, abychom byli přesní) přístup k datům, které si ke každé z položek v seznamech můžeme uložit. Na obrazovku se dostaneme poměrně snadno - tapneme si na některou z položek v seznamu a poté na tlačítko [Details] dole. Rázem se objeví obrazovka podobná této:
Jak vidíme, najdeme tu vše - od ceny, přes datum, až po uličku, obchody atd., nicméně jeden údaj tu přece jen chybí - nevešlo se sem pole Custom Text. To samozřejmě znamená také to, že pokud právě po poli Custom Text zatoužíme, jediná cesta, jak si je zviditelnit, je skrze jeho přímé zobrazení v běžném výpisu seznamu jako jedno z polí.

Obrazovka Item Details je překvapivě použitelná - dokonce i přímo z ní smíme scrollovat mezi položkami, postačí k tomu stisknout šipku nahoru nebo dolu.

10.1. Panel General

V části Item Details najdeme celkem dva panely: General a Misc. Dnes začneme představováním prvního - položek nacházejících se na záložce General:

10.1.1. Quantity

Po tapnutí přímo na číselný údaj se před námi ukáže kalkulátor, s jehož pomocí můžeme zadat číslo, jaké potřebujeme. Tato kalkulačka se sice nedá vypnout, avšak i když je aktivní, lze zadávat čísla prostřednictvím Graffiti plošky. Zadání čísla je nutno potvrdit stiskem tlačítka [OK] nebo provedením Graffiti chvatu Enter.

10.1.2. Units

Hned za číslem udávajícím počet jednotek najdeme další "tapnutelné" políčko ukrývající údaj Units. Jaké použijeme u položek jednotky, je jen a jen na nás, pochopitelně nás nic nenutí používat libry ani galony. Jednotky můžeme libovolně upravovat i vytvářet nové.

10.1.3. Price

Tapnutí na políčko Price nás nechá upravit cenu s předmětem spojenou. Jakou cenu upravíme, bude záležet na tom, zda není funkce Per-store prices aktivní. Pokud ne, vložená cena bude "normální" cena. Jestliže naopak Per-store prices/uličky aktivní jsou, pak se cena přidruží k obchodu, jaký máme právě vybrán v hlavním pohledu List View. Pokud je jako filtr obchodů nastaveno All Stores nebo Unfiled, pak tapnutí na cenu otevře nejprve obrazovku Stores umožňující nastavit ceny a uličky pro každý obchod sólo.

10.1.4. Tax

V souvislosti s daněmi je nutno pamatovat na políčka Tax 1 a Tax 2, která lze volitelně zatrhnout v libovolné kombinaci a určit tak, zda některý z předmětů podléhá zvláštnímu zdanění.

10.1.5. Coupon

Určuje, jestli je položka kupónovitého typu (slevové ústřižky, soutěže...) či nikoliv. Užitečné je to hlavně tehdy, když chceme vyfiltrovat s pomocí Only show items with coupons z hlavního pohledu List View všechny položky, které mají zatrhnutý Coupon.

10.1.6. Priority

Stará dobrá priorita s celkem 5 volbami. Funguje úplně stejně jako kdekoliv jinde v OS. Zkrátka na požadovanou tapněme a ona se patřičně vysvítí na důkaz své aktivace.

10.1.7. Icon

Tato funkce přidělí položce ikonku. Jako obvykle při této akci, i tentokrát se objeví dialogové okno umožňující ji blíže specifikovat. Vybraná ikona je na obrazovce Item Details viditelná vpravo uprostřed, a je ji vidět taktéž i v hlavním výpisu List View.

10.1.8. Aisle

Uličky fungují co do ovládání stejně, jako ceny a množství a také zde platí i to, co bylo řečeno o funkci Per-store prices v bodu 10.1.3. Pokud funkce zapnutá *není*, editujeme "hlavní" uličku, pokud naopak je, upravujeme jen vybraný obchod (jestliže je v obchodech zvoleno All stores nebo Unfiled, přenese nás i nyní tapnutí na obrazovku Stores).

10.1.9. Date

Zkrátka a prostě přidělí položce datum. Vybrat si zde můžeme z několika výchozích voleb (Today, Tomorrow, One week later, No Date), případně lze ve standardním systémovém dialogovém okně nastavit i datum vlastní.

10.1.10. Auto-delete

Zatrhnutím určíme, zda dotyčnou položku smazat po doběhnutí vyúčtování Checkout.

10.1.11. Private

Po nastavení položky na stav Private je nám umožněno položku ukrýt, zamaskovat nebo ukázat - to vše v závislosti na naší systémové bezpečnostní politice.Pokračování článku:
HandyShopper - detaily Detailů (23. část)
HandyShopper - práce s importy a exporty (24. část)
HandyShopper - sdílení a stahování dat (25. část)
HandyShopper - velké finále (26. část)
Předchozí části článku:
HandyShopper - menu pro práci s databázemi (21. část)
HandyShopper - menu Actions (20. část)
HandyShopper - menu Extra (19. část)
HandyShopper - menu Misc (18. část)
HandyShopper - menu DB (17. část)
HandyShopper - menu Edit (16. část)
HandyShopper - menu Record (15. část)
HandyShopper - kontextové menu (14. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Misc (13. část)
HandyShopper - nastavení na panelu DB (12. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Sort (11. část)
HandyShopper - nastavení na panelu Columns (10. část)
HandyShopper - nastavení na panelu View (9. část)
HandyShopper - úvod do nastavení (8. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou III. (7. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou II. (6. část)
HandyShopper - začínáme s obsluhou (5. část)
HandyShopper - instalace a rady před prvním spuštěním (4. část)
HandyShopper - dokončení často kladených otázek (3. část)
HandyShopper - úvod do často kladených otázek (2. část)
HandyShopper - představení a možnosti programu (1. část)Tento článek si můžete přečíst na webu www.PalmHelp.cz
http://www.palmhelp.cz/html

Tento článek najdete na adrese:
http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=News&file=article&sid=2127