Tipy - www.PalmHelp.cz
www.PalmHelp.cz Tipy a triky
Naše zkušenosti vám k dispoziciKategorie: Hlavní -> Internetová konektivita

Otázky
·  Ericsson, Sony Ericsson
·  Eurotel GPRS
·  GPRS nastavení na Slovensku
·  Nokia
·  Oskar GPRS
·  Palm Centro/Treo jako modem
·  Rozdílná nastavení českých GPRS operátorů
·  Sdílení Internetu přes Bluetooth v SuSE Linuxu
·  Sdílení Internetu přes Bluetooth ve Windows XP
·  Siemens
·  Treo 650 jako modem k PC přes Bluetooth
·  Treo 650 jako modem k PC přes USB

Odpovědi
·  Ericsson, Sony Ericsson

1. V Prefs, Connection, vytvořit nové připojení. Pojmenovat tak, aby se poznalo, např. SonyEricsson GPRS .

2. Nastavit Connect to PC via IR, nebo BT, podle přání. V případě volby BT vybrat zařízení. Pokud není telefon s Palmem spárován, potom spárovat a vybrat.
Pokud je vybráno BT, je třeba Palm obelstít ­ pokud vybereme připojení do PC a dáme vyhledávat BT zařízení, zobrazí se pouze PC v okolí. Proto je třeba nejdříve nastavit Connect to Phone, vybrat zařízení, a poté přepnout na Connect to PC.

3. Ukázat na details, nastavit speed 115 200 a automatic.

4. 2x OK ­ zpět na seznamu připojení, ukázat na done.

5. V Prefs, Network založit novou síť. Pojmenovat nějak vhodně, uživatelské jméno a heslo může být cokoli, ale musí být vyplněno.
Jako Connection vybrat z nabídky připojení, které jsme právě vytvořili (bude na konci seznamu).

6. Ukázat na details, nastavit PPP, Never a DNS pro konkrétního operátora. IP adresa většinou automatická (zaškrtnout), pokud si zákazník platí pevnou IP, měl by jí znát.

7. Ukázat na Skript a vyplnit:

Send at+cgdcont=|APN#|,"IP", "|APN|"
Send CR
Delay 2
Send atd*99***|APN#|#
Send CR
Delay 2
End


8. Potvrdit 2x OK a ukázáním na tlačítko Connect provést zkušební připojení


POZOR! Pokud připojení stále nefunguje, zkuste pomocí utility PPPSet vypnout VJ kompresi. Nutno pročíst interní nápovědu v aplikaci! K bezplatnému stažení zde.

[ Zpět nahoru ]

·  Eurotel GPRS

Zde si můžete stáhnout GPRS nastavení doporučované společností Eurotel.

[ Zpět nahoru ]

·  GPRS nastavení na Slovensku

Pěkně provedený návod najdete na stránkách Môj Palm.

Týká se sice kombinace Palm Zire 72 a mobilního telefonu Siemens ME45, ale z uvedených skriptů lze odvodit připojení i pro ostatní kombinace palmů a mobilů.

[ Zpět nahoru ]

·  Nokia

1. V Prefs, Connection, vytvořit nové připojení. Pojmenovat tak, aby se poznalo, např. Nokia GPRS .
2. Nastavit Connect to PC via IR, nebo BT, podle přání. V případě volby BT vybrat zařízení. Pokud není telefon s Palmem spárován, potom spárovat a vybrat.
Pokud je vybráno BT, je třeba Palm obelstít ­ pokud vybereme připojení do PC a dáme vyhledávat BT zařízení, zobrazí se pouze PC v okolí. Proto je třeba nejdříve nastavit Connect to Phone, vybrat zařízení, a poté přepnout na Connect to PC.

3. Ukázat na details, nastavit speed 115 200 a automatic.

4. 2x OK ­ zpět na seznamu připojení, ukázat na done.

5. V Prefs, Network založit novou síť. Pojmenovat nějak vhodně, uživatelské jméno a heslo může být cokoli, ale musí být vyplněno.

Jako Connection vybrat z nabídky připojení, které jsme právě vytvořili (bude na konci seznamu).

6. Ukázat na details, nastavit PPP, Never a DNS pro konkrétního operátora. IP adresa většinou automatická (zaškrtnout), pokud si zákazník platí pevnou IP, měl by jí znát.

7. Ukázat na Skript a vyplnit:

Send ATZ
Send CR
Send at+cgdcont=|APN#|,"IP","|APN|",,0,0
Send CR
Delay 1
Send CR
Send atd*99***|APN#|#
Send CR
Delay 3
End

Na obrázku chybí poslední řádek skriptu ... nevejde se. (pro zaslání manuálu ve formátu PDF mailem volejte PalmHelp 900 26 26 26).

8. Potvrdit 2x OK a ukázáním na tlačítko Connect provést zkušební připojení.

[ Zpět nahoru ]

·  Oskar GPRS

Jedno z možných nastavení internetové konektivity přes operátora Oskar můžete najít zde (Siemens ME45 & Oskar & palm).

[ Zpět nahoru ]

·  Palm Centro/Treo jako modem

Podrobný postup, jak použít Palm Centro/Treo jako modem ke stolnímu PC nebo notebooku s Windows Vista je popsán ve článku Připojení k Internetu ve Windows Vista přes Centro. Podobný postup lze uplatnit i v dalších operačních systémech.

[ Zpět nahoru ]

·  Rozdílná nastavení českých GPRS operátorů

Problémem nastavení připojení k internetu je velký počet kombinací operátor ­ telefon. Na PDA a verzi Palm OS ani typu spojení PDA a mobilu (kabel, BT, IR) nezáleží. Jediné drobné rozdíly jsou v designu a jménech některých polí v nastavení.

Toto nastavení je nejspolehlivější a vyzkoušené. Existují sice jednodušší cesty, ale nebývají univerzální a někdy jsou problematické. Nastavení je přenosné pro všechny značky telefonů (resp. u Nokie pro většinu ­ problémy se Series 60). Palm přistupuje k telefonu jako k modemu, využívá základní a standardizované AT příkazy pro GPRS, proto je spolehlivé.

V popisu jsou používány následující značky:
|APN| ... vložit APN operátora (operátoři již začínají mít více APN pro různé služby, aktuální info na webu, nebo na infolince)
|APN#| ... číslo APN v telefonu

Za čárkami nejsou mezery!!

Obrázky v manuálu ke stažení ukazují nastavení T|T3 pro T-Mobile, číslo APN=1. Zákazník musí znát operátora, musí mít nastaven GPRS profil (na internet, nikoli WAP, nebo MMS) v telefonu a znát číslo tohoto profilu (obvykle se internet nastavuje na 1, ale zejména když si to uživatelé nastavují sami, může mít různé pozice).

DNS, APN a SMTP pro operátory:

T-Mobile

DNS Primární: 62.141.0.1
DNS Sekundární: 213.162.65.1

APN standardní: internet.t-mobile.cz
APN Internet Pus: publicip.t-mobile.cz

SMTP: smtp.t-email.cz

Telefónica O2

DNS Primární: 160.218.10.200
DNS Sekundární: 160.218.43.200

APN standardní: internet
APN pro GO: gointernet
APN se statickou IP: internet.s
APN bez NAT: internet.open
APN bez NAT a se statickou IP: internet.open.s
(kompletní nastavení WAPu a MMS pro Treo 650 na O2 Techzona)
SMTP: smtp.etmail.cz

Oskar

DNS Primární: 217.77.161.130
DNS Sekundární: 217.77.161.131

APN tarifní: internet
APN Oskarta: ointernet

SMTP: smtp.mujoskar.cz
Podrobný popis nastavení pro různé typy mobilních telefonů v síti Vodafone najdete zde.

[ Zpět nahoru ]

·  Sdílení Internetu přes Bluetooth v SuSE Linuxu

Podrobný návod najdete v tomto článku.

[ Zpět nahoru ]

·  Sdílení Internetu přes Bluetooth ve Windows XP

Podrobný popis najdete v článku Sdílíme Internet přes Bluetooth ve Windows XP (1. část) a Sdílíme Internet přes Bluetooth ve Windows XP (2. část).

[ Zpět nahoru ]

·  Siemens

1. V Prefs, Connection, vytvořit nové připojení. Pojmenovat tak, aby se poznalo, např. Siemens GPRS .

2. Nastavit Connect to PC via IR, nebo BT, podle přání. V případě volby BT vybrat zařízení. Pokud není telefon s Palmem spárován, potom spárovat a vybrat.
Pokud je vybráno BT, je třeba Palm obelstít ­ pokud vybereme připojení do PC a dáme vyhledávat BT zařízení, zobrazí se pouze PC v okolí. Proto je třeba nejdříve nastavit Connect to Phone, vybrat zařízení, a poté přepnout na Connect to PC.

3. Ukázat na details, nastavit speed 115 200 a automatic.

4. 2x OK ­ zpět na seznamu připojení, ukázat na done.

5. V Prefs, Network založit novou síť. Pojmenovat nějak vhodně, uživatelské jméno a heslo může být cokoli, ale musí být vyplněno.
Jako Connection vybrat z nabídky připojení, které jsme právě vytvořili (bude na konci seznamu).

6. Ukázat na details, nastavit PPP, Never a DNS pro konkrétního operátora. IP adresa většinou automatická (zaškrtnout), pokud si zákazník platí pevnou IP, měl by jí znát.

7. Ukázat na Skript a vyplnit:

Send: at&f&k5+cgqmin=1,1,1,1,1,1
Send CR:
Send: at+cgdcont=|APN#|,"IP","|APN|"
Send CR:
Send: atd*99***|APN#|#
Send CR:
End:


8. Potvrdit 2x OK a ukázáním na tlačítko Connect provést zkušební připojení.

[ Zpět nahoru ]

·  Treo 650 jako modem k PC přes Bluetooth

Máte-li notebook vybavený technologií Bluetooth, můžete vaše Treo 650 použít jako modem pro přístup k internetu se všemi výhodami rychlých dat EDGE, která nabízejí již všichni naši operátoři.

Nastavení je velice jednoduché a nemělo by vám zabrat více jak 5 minut. Nastavit bude třeba Treo i notebook. Ovladače pro Bluetooth zařízení na notebooku mohou být různá, budete se možná muset podívat i do návodu k nim. Návod popisuje a na obrázkách ukazuje ovladače Widcomm, dodávané například k Bluetooth modulům iTec.
Před nastavováním prosím vypněte češtinu na Treo 650 ­ překlady v jednotlivých lokalizacích se mohou lišit a návod by nebyl jednoznačný.

Nejprve musíme obě zařízení spárovat (pokud jste tak ještě neučinili). Postupujte jako u každého jiného Bluetooth zařízení.

Pokračovat budeme na notebooku. Ve složce ovládací panely (která je přístupná z nabídky Start) otevřete Možnosti telefonu a modemu . Na záložce Modemy najdete mimo jiné Bluetooth Modem.Řádek Bluetooth Modem označte a klikněte na vlastnosti. Následně otevřete záložku Upřesnit a do volného pole napište inicializační řetězec.Ten bude mít tvar:
at+cgdcont=1,"IP","[APN#]"

Řetězec opište přesně takto, včetně uvozovek. Na místo [APN#] vložte jméno přístupového bodu podle vašeho operátora. Zjistíte jej na webových stránkách operátora, na infolince nebo orientačně z následujícího seznamu.

T-Mobile

APN standardní: internet.t-mobile.cz
APN Internet Plus: publicip.t-mobile.cz


Eurotel

APN standardní: internet
APN pro GO: gointernet
APN se statickou IP: internet.s
APN bez NAT: internet.open
APN bez NAT a se statickou IP: internet.open.s


Oskar

APN tarifní: internet
APN Oskarta: ointernet


Nyní klikněte na OK, dostanete se opět na seznam modemů, kde ještě jednou kliknete OK. Tím je nastavení modemu dokončeno.

Z Ovládacích panelů nyní otevřete Síťová připojení. Mezi telefonickými připojeními najdete Bluetooth Modem nebo podobné připojení (podle typu ovladačů).
Ukažte na ikonu a stiskem pravého tlačítka otevřete Vlastnosti. Na záložce Obecné zadejte telefonní číslo: *99***1#Nyní je nastavení na notebooku dokončeno.

Zapněte telefonní část Treo (dlouhým stiskem červeného tlačítka) a otevřete aplikaci Bluetooth. V dolní části displeje najdete volbu Dial-up networking , kterou zapněte ­ vyberte z rozvinovacího menu On . Všimněte si, že se změnila ikonka indikace Bluetooth vedle síly signálu v pravé části displeje. POZOR! S touto funkcí je Treo mění v modem a interním aplikacím (jako je VersaMail, nebo Blazer) nebude internetová konektivita dostupná. Zapínejte tedy tuto funkci jen když chcete Treo používat jako modem pro notebook.

Nyní se vrátíme znovu na notebook a již nezbývá než vytočit připojení pomocí nastaveného Bluetooth Modemu a spárovaného Treo650. Tento postup se opět bude různit podle ovladačů pro Bluetooth modul. U Widcomm můžete postupovat takto:

Na liště najdete ikonku Bluetooth......kterou stisknete pravým tlačítkem. Následně budete postupovat v otevírajících se menu: QuickConnect ... Dial-Up networking ... a otevře se seznam zařízení. Pravděpodobně na něm jméno vašeho Treo 650 nebude, klikněte tedy na Other Device a vyberte jméno vašeho Treo 650. Při dalších připojováních jej najdete již v seznamu jmen zařízení a výběr bude tedy jednodušší.

Další postup již je opět univerzální, protože se vracíme do standardní části Windows.Uživatelské jméno ani heslo nezadávejte, telefonní číslo jsme vložili již do nastavení modemu.
Nezbývá tedy nic jiného než kliknout na tlačítko Připojit.

Pokud jste v oblasti s GPRS, či ještě lépe EDGE pokrytím, Treo se připojí a váš notebook je připojen na Internet.

Poznámka: Nezapomeňte, že možná budete muset změnit servery odchozí pošty v nastavení poštovního klienta. Servery operátorů jsou:

T-Mobile
SMTP: smtp.t-email.cz

Eurotel
SMTP: smtp.etmail.cz

Oskar
SMTP: smtp.mujoskar.cz

[ Zpět nahoru ]

·  Treo 650 jako modem k PC přes USB

Více informací hledejte v článku Treo jako modem pro připojení PC k Internetu.

[ Zpět nahoru ]
Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty
 


Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajůPalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412