Update 1.12 pro Treo 680 - www.PalmHelp.cz

Článek do news mohou přidat registrovaní uživatelé PalmHelp. Zajímavé články odměníme.

 Update 1.12 pro Treo 680

Autor: Badel - 18.01.2008, 11274 čtenářů


Software 15. ledna 2008 Palm bez jakéhokoliv humbuku konečně vydal update Trea 680, ve který už mnozí pomalu přestávali doufat. Ten v sobě sdružuje několik předchozích záplat a přidává i pár nových vylepšení. To vše v podobě nového firmware, který pochopitelně přežije i tvrdý reset. Vzhůru tedy k verzi 1.12!Požadavky

 • Update je určen výhradně pro variantu Trea označovanou jako "Unlocked GSM" - jedná se tedy o neblokovaná Trea. V celém středoevropském regionu se jiné verze ani neprodávají, takže pokud máte přístroj zakoupený z oficiální distribuce, není se čeho obávat. Update v žádném případě neinstalujte, pokud se na předním krytu nachází logo AT&T nebo Cingular (pro tyto přístroje je určen odlišný ROM update 2.11).

 • Připravte se, že ke kompletnímu updatu budete potřebovat až kolem 30 minut.

 • Během updatu musí být Treo zapojeno do elektrického zdroje napájení 230V.

 • V případě instalace pomocí HotSync synchronizace (viz níže), je nutné v operační paměti přístroje uvolnit alespoň 24 MB. Pokud nevíte, jak to ověřit nebo jak prostor uvolnit, kontaktujte linku technické podpory 900 26 26 26.

 • Uživatelé MacOS X a Windows Vista potřebují k provedení updatu prázdnou SD/MMC kartu a čtečku pro tuto kartu (více viz dále).

 • Pokud budete update provádět pomocí synchronizace a ne za využití paměťové karty, musíte mít nainstalovaný HotSync Manager.

 • Uživatelé Good Mobile Messaging budou muset po dokončení updatu znovu stáhnout a nainstalovat Good Mobile Messaging. Pro více informací navštivte stránky www.good.com.  Význam updatu

  Update ve verzi 1.12 nabízí tato vylepšení pro váš smartphone:

 • Firemní e-maily pro Microsoft® Direct Push Technology - zpřístupňuje uživatelské povolování či zakazování mítinků přes push technologii od Microsoftu.

 • Vylepšená úspora energie - díky opraveným chybám u předchozí verze firmwaru a zlepšenému power managementu vaše Treo nyní vydrží déle bez nabíjení.

 • Podpora paměťových karet větších kapacitách - nyní až do kapacity 4GB včetně karet ve formátu SDHC.

 • Více možností pro vyzvánění - pokud jste zvyklí stahovat vyzvánění a alarmy do svého mobilu z Internetu, nyní se nebudete muset omezovat ani u svého Trea, protože jsou již podporovány běžné formáty MP3, AAC, AAC+, MIDI, WAV a AMR.

 • 3 updaty v jednom - tento update 1.12 obsahuje všechny dosavadní updaty z minulého roku: lednový Camera Update, květnový Security Patch a červencový SMS Update.  Potřebuji tento update?

  Jak zjistit, jestli update neinstaloval někdo před vámi? Postup je následující:

  1. Stiskněte tlačítko telefonu ()

  2. Stiskněte tlačítko pro přístup do menu ()

  3. V menu zvolte položku Options a v roletovém menu vyberte Phone Info

  4. Zkontrolujte označení v šestém řádku shora vedle slova Software:

 • Treo680-1.04-ROW - přístroj s tímto označením určitě doporučujeme updatovat!

 • Treo680-1.03-CNG nebo Treo680-1.03-ATT nebo Treo680-1.09-ATT - pro přístroje s tímto označením nesmí být použit zde popisovaný update (použijte tento update)!

 • Treo 680-1.12-ATT - ani pro tento přístroj nesmí být zde popisovaný update použit! Jedná se navíc o přístroj, který již updatován byl a to updatem v odkazu uvedeném v předešlém bodu.  Upozornění před updatem

  Update modifikuje ROM, proto je nutné dbát zvýšené pozornosti na jeho průběh. Nedokončený nebo chybně provedený update může mít za následek poškození přístroje vyžadující zásah odborného servisu. Pokud si na update netroufáte či chcete mít jistotu odborného provedení, doporučujeme svěřit tento úkon našim technikům. V opačném případě nezapomeňte:

 • Předem pečlivě zazálohujte svá data!

 • Během procesu updatování neodcházejte od přístroje, přestože tato procedura trvá poměrně dlouho. Je nutné, abyste sledovali informace a pokyny na displeji a popř. na ně odpovídajícím způsobem reagovali. Pokud přístroj necháte bez takovéto interakce, může dojít k neúspěšnému zakončení procesu updatování.

 • Dokud probíhá update a není kompletně dokončen, v žádném případě přístroj neresetujte, nevypínejte, nevyjímejte baterii a neodpojujte od napájecího ani synchronizačního kabelu!

 • Pokud budete update provádět prostřednictvím paměťové karty, nepoužívejte k tomu kartu formátu mini SD nebo micro SD s adaptérem pro formát SD! Updateru by to mohlo způsobit problémy. Používejte jen SD nebo MMC karty standardního formátu (základní velikost). Je doporučeno použít kartu v kapacitě v rozmezí od 32 MB do 2 GB.  Dva způsoby updatování

  Existují dva způsoby, jak provést update - klasicky synchronizací pomocí technologie HotSync nebo přes paměťovou kartu. Který způsob je vhodný pro vás?

 • HotSync - Nutný, pokud nemáte paměťovou kartu SD/MMC nebo pokud nemáte čtečku paměťových karet (nebo nevíte, jak jinak nahrát updater na paměťovou kartu). Popř. tuto možnost zvolte, pokud vám tradiční způsob přes HotSync prostě více vyhovuje. Tento způsob je použitelný pouze v případě, že jste uživateli Windows XP nebo Windows 2000!

 • Paměťová karta - Je nutný pro uživatele jiných operačních systémů jako je Windows Vista nebo MacOS X. Je vhodný také pro IT specialisty, kteří budou update provádět opakovaně na více přístrojích. Je totiž rychlejší a pohodlnější spouštět jej z paměťové karty, než provádět větší množství synchronizací.
  Update z paměťové karty (doporučujeme)

  Znovu upozorňujeme, že update smaže všechna data v přístroji, proto je nutné nejprve provést jejich zálohu a zkontrolovat její bezchybný průběh! Některé specializované aplikace třetích stran mění způsob, jakým váš smartphone zálohuje data. Jiné aplikace svá data nezálohují. V takových případech je nutno hledat pomoc přímo u výrobců takovýchto aplikací.

  Postup v sedmi krocích:

  1. Stáhněte si soubor Treo680_1_12_ROW_SDupdater.zip o velikosti 22,9 MB.


  2. Dekompresujte (rozbalte) stažený ZIP soubor. Objeví se složka PALM obsahující několik samostatných souborů. Vložte paměťovou kartu do čtečky připojené ke stolnímu počítači a zformátujte ji. Je totiž důležité, aby karta byla před umístěním updateru prázdná.


  3. Ze stolního počítače překopírujte složku PALM (viz bod 1.) na paměťovou kartu a to do kořenového adresáře (tedy nikoliv do jakékoliv podsložky!).


  4. Začíná samotný update:

 • Nejprve se ujistěte, že Treo je zapojeno do 230V napájení a zajistěte, aby bylo bezpečně napájeno po celou dobu updatování!

 • Vložte paměťovou kartu do Trea.

 • Updater se samovolně spustí a dotáže se, jestli skutečně chcete vymazat všechna data v přístroji, což je podmínka pro započetí updatování. Pokud s tím souhlasíte, stiskněte tlačítko [Proceed] (viz obrázek vpravo).

 • Přístroj samovolně provede soft reset a ukáže se logo Palm, čímž začíná samotný proces updatování (reset se může provést i opakovaně).


  5. Updateru může chvilku trvat, než odstartuje, proto předčasně neodpojujte přístroj z napájení! Samotný update trvá 8 až 10 minut.  6. Vpravo vidíte, jak by měla vypadat obrazovka po závěrečném úspěšně završeném updatu. I v této chvíli musí být přístroj stále zapojen do elektrického napájení!

  Treo se nyní bude několikrát resetovat, což poznáte podle toho, že se vždy znovu na displeji objeví logo Palm. Dovolte zařízení, aby provádělo reset tak dlouho, dokud se na obrazovce neobjeví počáteční volba výchozí jazyka a zvolte angličtinu - vyberte English a stiskněte středové tlačítko na pětisměrném ovladači.

  Treo se opět zresetuje - objeví se logo Palm.

  Potom na obrazovce uvidíte nápis "Use stylus to tap center of target". Nyní je potřeba, abyste standardním způsobem provedli kalibraci displeje.  7. Treo 680 je nyní úspěšně updatováno.

  Pokud budete chtít provést update dalších přístrojů Treo 680, nyní bude stačit vždy zopakovat již jen body 4 až 6 pro každý přístroj zvlášť.

  Pro obnovu předem zálohovaných dat bude nyní nutné provést HotSync operaci se stolním počítačem, ve kterém je záloha uložena.

  Doporučujeme také stáhnout aktualizovanou příručku v angličtině (9,7MB PDF soubor, 306 stran), protože česká příručka nezahrnuje změny způsobené zde popisovaným updatem.

 • Uživatelé Good Mobile Messaging: nyní je nutné znovu stáhnout a nainstalovat Good Mobile Messaging software. Pro více informací navštivte www.good.com.

 • Uživatelé Xpress Mail aj. firemní řešení: Používá vaše organizace mobilního poštovního klienta pro přístup do Microsoft Exchange (Outlook), Lotus Notes nebo jiných firemních řešení? Pak je nutné kontaktovat vašeho poskytovatele/správce těchto služeb a žádat od něj další asistenci pro korektní zprovoznění.  Na závěr si ještě můžete zkontrolovat aktuální verzi firmware:

  1. Stiskněte tlačítko telefonu ()

  2. Stiskněte tlačítko pro přístup do menu ()

  3. V menu zvolte položku Options a v roletovém menu vyberte Phone Info

  4. Zkontrolujte označení v šestém řádku vedle slova Software:

  Pokud je vše v pořádku, musí zde být uvedeno Treo680-1.12-ROW (viz obrázek vpravo).

  Jestliže se objevily potíže, díky nimž se update nezdařil, zkuste prostudovat několik tipů & triků (jen v angličtině) nebo volejte linku technické podpory 900 26 26 26.  Update pomocí synchronizace

  Znovu upozorňujeme, že tento update smaže všechna data v přístroji! Některé specializované aplikace třetích stran mění způsob, jakým váš smartphone zálohuje data. Jiné aplikace svá data nezálohují. V takových případech je nutno hledat pomoc přímo u výrobců takovýchto aplikací. Samotná záloha běžných dat proběhne automaticky v rámci updatovacího procesu (viz bod 4 níže).

  Postup v šesti krocích:


  1. Stáhněte si soubor Treo680_1_12_ROW_desktopupdater.zip o velikosti 23,8 MB.
  Připojte Treo 680 do elektrické sítě 230V a pomocí USB kabelu jej propojte se stolním počítačem s MS Windows XP nebo Windows 2000 s předinstalovaným HotSync Managerem. Update v žádném případě nemůže být instalován za pomoci bezdrátového spojení.  2. Dekompresujte (rozbalte) stažený ZIP soubor.  3. Objeví se složka Treo680_1_12_ROW_desktopupdater.

  Otevřete ji a dvojím poklepáním myši spusťte soubor Treo680_1_12_ROW_desktopupdater.exe.  4. Postupujte podle instrukcí na na jednotlivých obrazovkách, z nichž některé provedou zálohu dat z vašeho Trea na stolní počítač dříve, než je updater bude muset dočasně smazat.

  Treo nyní několikrát provede soft reset doprovázený vždy zobrazením loga Palm na obrazovce Trea.

  Během celého updatovacího procesu v žádném případě Treo neodpojujte z napájení ani z USB HotSync kabelu!

  Updatovací proces si vyžádá okolo 10 až 30 minut.

  Sledujte své Treo během celého updatovacího procesu! Pokud během této doby obdržíte SMS, příchozí volání nebo upomínku, pak upozornění pouze potvrďte a update bude dál pokračovat.  5. Vpravo vidíte, jak by měla vypadat obrazovka Trea po závěrečném úspěšně završeném updatu. I v této chvíli musí být přístroj stále zapojen do elektrického napájení!

  Treo se nyní bude několikrát resetovat, což poznáte podle toho, že se vždy znovu na displeji objeví logo Palm. Dovolte zařízení, aby provádělo reset tak dlouho, dokud se na obrazovce neobjeví počáteční volba výchozí jazyka a zvolte angličtinu - vyberte English a stiskněte středové tlačítko na pětisměrném ovladači.

  Treo se opět zresetuje - objeví se logo Palm.

  Potom na obrazovce uvidíte nápis "Use stylus to tap center of target". Nyní je potřeba, abyste standardním způsobem provedli kalibraci displeje.
  6. Treo 680 je nyní úspěšně updatováno.

  Desktopový instalátor nyní obnoví data ze zálohy do vašeho Trea.

  Doporučujeme také stáhnout aktualizovanou příručku v angličtině (9,7MB PDF soubor, 306 stran), protože česká příručka nezahrnuje změny způsobené zde popisovaným updatem.

 • Uživatelé Good Mobile Messaging: nyní je nutné znovu stáhnout a nainstalovat Good Mobile Messaging software. Pro více informací navštivte www.good.com.

 • Uživatelé Xpress Mail aj. firemní řešení: Používá vaše organizace mobilního poštovního klienta pro přístup do Microsoft Exchange (Outlook), Lotus Notes nebo jiných firemních řešení? Pak je nutné kontaktovat vašeho poskytovatele/správce těchto služeb a žádat od něj další asistenci pro korektní zprovoznění.  Na závěr si ještě můžete zkontrolovat aktuální verzi firmware:


  1. Stiskněte tlačítko telefonu ()

  2. Stiskněte tlačítko pro přístup do menu ()

  3. V menu zvolte položku Options a v roletovém menu vyberte Phone Info

  4. Zkontrolujte označení v šestém řádku shora vedle slova Software:

  Pokud je vše v pořádku, musí zde být uvedeno Treo680-1.12-ROW (viz obrázek vpravo).

  Jestliže se objevily potíže, díky nimž se update nezdařil, zkuste prostudovat několik tipů & triků (jen v angličtině) nebo volejte linku technické podpory 900 26 26 26.


  Závěrem si dovolujeme požádat, abyste v komentářích pod tímto článkem ostatní uživatele informovali o svých vlastních zkušenostech s průběhem instalace a s chováním Trea po updatování. •  
     Související odkazy
  · Více o tématu Software
  · Další články od autora Badel


  Nejčtenější článek na téma Software:
  Video pro Palm, zázrak jménem SmartMovie


     Hodnocení článku
  Průměrné hodnocení: 4.66
  Účastníků: 9

  Výborný

  Zvolte počet hvězdiček:

  Výborný
  Velmi dobré
  Dobré
  Povedený
  Špatné


     Možnosti

   Vytisknout článek Vytisknout článek


  Související témata

  Software

  "Update 1.12 pro Treo 680" | Přihlásit/Registrovat | 45 komentářů | Vyhledávání v diskusi
  Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: JirkaCh (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Podotýkám, že provedení update plus zapnutí češtiny od redgrep (v. 3.50) způsobí opakované resety
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Jsem na tom stejně dokonce i v případě malé verze. RedGrep bude muset zapracovat na opravě, což bylo ovšem obvyklé i u updatů pro jiné modely v minulosti.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Ronoath (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Velká čeština od RedGrepu způsobuje cyklický reset. Ale malá mi (po nové instalaci, ne obnovení ze zálohy) funguje. Problém byl pouze v nefunkčnosti Versa Mailu. To se ale vychytalo (je tu na to článek) jen jsem musel bonusově smazat i preference (taktéž pomocí FileZ)
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  A zkoušel jsi tu malou registraci zaregistrovat? V okamžiku, kdy jsem se o to pokusil, tak jsem měl taky cyklickej reset.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Ronoath (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Registrace proběhla bez problémů...

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
  Tak RedGrep se vyjádřil, že oprava jejich lokalizace bude hotová během příštího týdne a týden následující bude uvolněna nová verze.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: kinter (email je skrytý) - 15.02.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Díval jsem se na stránky redgrepu a lokalizace je stále v 3.50, to asi nebude nová, přestože týden uběhl jako voda? Nemáte někdo další info? Dík
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 15.02.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Že prej je tam nějakej technickej problém, se kterým si nevědí rady. Doporučuji je bombardovat ze všech stran, jinak se to nepohne dopředu.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: kinter (email je skrytý) - 16.02.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Děkuji za odpověď, budu bombardovat :-)
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: tomas71 (email je skrytý) - 25.04.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Jo, ale co teď s tím, když to nechce naskočit?
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 25.04.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Zkus warm reset a smazat lokalizaci. Popř. hard reset.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: roman400 (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Mam dotaz na ty, kdo si jiz nahrali update: muzete se mrknout, zdali uz vratili ti geniove z Palmu uz polozku Disconnect do VersaMailu resp. Blazeru nebo je treba to stale resit pres Prefs resp. 3rd party app.? Diky!
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Vše při starém.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Vše při starém.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  V Options - Prefs - Connections jde přece nastavit automatické odpojení po provedení síťové operace, tak na co herdok extra knoflík? :-)

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: mh (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Jeste zbyva dodat: Uživatelé Linuxu take potřebují k provedení updatu prázdnou SD/MMC kartu a čtečku pro tuto kartu (více viz dále). Palm se sice Linuxu chyta jako onen povestny tonouci stebla, ale na svem webu jeho uzivatele uz dlouha leta tvrdosijne ignoruje...
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  V článku je uvedeno - cituji: "Paměťová karta - Je nutný pro uživatele jiných operačních systémů jako je Windows Vista nebo MacOS X." Myslím, že je tedy jasné, že je řeč mj. o Linuxu.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 18.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
  Nový poznatek - Treo se mi krátce po vytočení libovolného čísla zresetovalo a postupným mazáním aplikací jsem zjistil, že to způsobuje RecorderX, takže bacha na něj!
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Tenhle problém nedělá přímo RecX, ale prasecká práce s národními znaky. Vypni si v RecX - Options - AutoNaming pro Incoming a Outgoing přidávání jména / čísla do jména souboru. Jak se ve jméně objeví 3š, č, ř, nebo ž, jde to do kolen. Ostatní národní znaky problémy nedělají. Problémy tahle chyba (ale je fakt v systému) dělá od vypuštění T680ky. Všimni si, že soubory, které mají tyhle znaky ve jméně, na T680 neotevřeš, nesmažeš, nepřejmenuješ, prostě nic ani kdyby ses postavil na řasy.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Já ale žádnou diakritiku nepoužíval a až do updatu jsem s tím problémy neměl (až na to, že mi nějak nefungovalo to postranní tlačítko pro spouštění záznamu).
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Tak změna, nakonec RecX dělá chybu i u mě. Ovšem pouze u příchozích hovorů, které i po deaktivaci nahrávání vteřinu po vyzvednutí způsobovaly totální vytuhnutí s cyklickým resetem, řešitelným pouze hardresetem. Nepomohlo ani smazání RecX, protože poté každý hovor způsobil reset s hláškou "Unable to start unknown application". Vyřešil hardreset a kompletní reinstalace od začátku.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Já měl problémy úplně jiný :-D 1) po USB to stručně řečeno naprosto nešlo. Při prvním pokusu se nakreslil první sloupec pixelů teploměru a napsalo to "Connestion Lost" a po resetu jsem neměl BT, datové přenosy, půlku klávesnice, a SD slot. Hardreset + obnova NVbackupem pomohla. 2) z SD karty to prošlo, ale musel jsem to dělat na čistém treu po hardresetu. 3) lokalizace 3.50 (malá) od Redgrepu problémy nezpůsobovala, resp. šla do cyklického resetu, pokud jsem ji zkusil zapnout bez registrace. Stačilo zadat frázi, přepnutí vyvolalo reset, ale naběhlo to pak už normálně. 4) Spuštění VersaMailu cyklický reset bez cesty zpět, dokonce ani systemreset s čistým bootem nepomohl. Musel jsem dát hardreset a instalovat všehno znovu. Pomohlo natáhnout FileZ a v zařízení smazat oubor VersaMail_csCZ, od té doby to funguje jak z praku. 5) stále nešel dialup z noťase, dopadlo to tak že jsem všechno co se jej týkalo, smazal, smazal párování všech zařízení, znovu všechno spároval, a dialup vytvořil mimo aplikaci dodávanou od Asusu s noťasem. Celkový čas: cca 14 hodin. Pěkně děkuju, hoďte jim tam někdo bombu. BTW dialup z T5ky prostřednictvím Trea stále nejde.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Jaký nastavení jsi používal z tý TT5?
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Libovolný ovladač telefonu se chová stejně, zkoušel jsem i Nokie a SEčka, přitom by měl podle logiky fungovat Stadard GSM nebo UPDD. Nastavení jsem použil stejné jako u dialupu z noťase, operátor VodaCZ: init +CGDCONT=1,"IP","internet", vytáčené číslo *99***1#, login gprs/gprs. Z booka s XPpro funguje, z T5ky zůstane viset na Verifying username and password.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  P.S. s naprosto identickým nastavením dialup z T5ky funguje přes K750 i N6320 (či kýho výra to je zač), P800, a T630. Na dalších nezkoušeno.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  To je celkem standardní nastavení, ale divil bych, kdyby to někdy fungovalo přes Treo.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  To zní jako bys měl povědomost o důvodu proč to nejde, nebo proč to u Palmu záměrně zprasili tak aby to nešlo.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: jurasu (email je skrytý) - 20.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Jako majitel prvního Trea v řadě různých Palmů se chci zeptat jak se dělá u Trea hard reset?
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 20.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Vyndat baterku a po vrácení držet červený tlačítko a pak pustit, až se zastaví resetovací proces. Následně potvrdit tlačítkem UP. Více zde:
  http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=News&file=article&sid=854
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Jen doplním... v anglickým manuálu je to v původním i aktuálním (ke stažení cca 9MB PDFko), z českýho postupy resetů různé "brutality" kdovíproč úplně vyhodili.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: roman400 (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Tak jsem nahral update ROM, a misto "O2-CZ" pred updatem mam v Phone opet stare "EUROTEL-CZ".

  Jinak napr. default Connections jsou "O2 Internet" a "O2 MMS" (ale ani ty nefungujou po resetu, stejne jako drive).

  Muze potvrdit pritomnost operatora "EUROTEL-CZ" nekdo dalsi se SIM od O2/ET?
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Potvrzuju, taky tam mám teď EUROTEL.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
  Hlásí vám někomu Treo s updatovaným firmwarem po odeslání SMS chybu "SMS Count Error 4: Type mismatch"?

  SD vs. HotSync (Hodnocení: 1)
  Od: ojesko (email je skrytý) - 20.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://mojpalm.webzdarma.cz
  Dobry den, na oficialnej stranke palmu doporucuju update HotSync metodou, vy doporucujete SD metodu. V com je podla vas SD update vyhodnejsi?
  Re: SD vs. HotSync (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 20.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  To je řečeno v článku - je rychlejší a není nutno nic řešit přímo přes PC. Navíc lze snadno provádět opakovaný update. Dále je tu nezávislost na desktopovým systému.
  Re: SD vs. HotSync (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  konkrétně v mém přípdě má SD update tu výhodu, že narozdíl od kabelové vůbec funguje. Jak už jsem psal, kabelový updater mi částečně smazal treo, takže většina hardwaru vůbec nefungovala, a zabral jen hardreset a restere z nvbackupu.
  Re: SD vs. HotSync (Hodnocení: 1)
  Od: jirkahrbek (email je skrytý) - 05.02.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Pokusil jsem se udělat update přez HotSync. Výsledek: Už druhý den se to provádí a já ani nevim jak to vypnout. Když si čtu problémy tak bych se raději vrátil do stavu před updatem a na něj se vy..... Nevýte někdo jak to udělat?

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
  Zjistil jste už někdo, co konkrétně měl Palm na mysli tou podporou MP3, AAC, AAC+, MIDI, WAV a AMR pro vyzvánění? Já jsem se zatím nedostal k tomu, abych to nějak blíž prozkoumal.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: roman400 (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Nezkoumal jsem to podrobne, ale udajne lze nahrat MP3 jako zvoneni bud odeslanim na (vlastni) Treo s updatem pres MMS nebo pres Blazer: ulozit MP3 na kartu a z Blazeru otevrit jako link "file:///.mp3".
  Osobne jsem to nezkousel, ale psali, ze pri otevreni linku na MP3 se nabidne ulozeni souboru MP3 do pameti Trea s tim, ze z nazvu se udajne odstrani vsechny mezery. Primo z karty pry zvoneni prehravat nijak nelze.
  Pozn: Analogicky lze nahravat take MID zvoneni, staci otevrit link "file:///.mid", tam to ale nezmrsi nazev souboru, prida se to do seznamu zvoneni jako zvoneni s nazvem "nazev_zvoneni", i s pripadnymi mezerami atd. (hacky, carky se samozrejme nedoporucuji.)

  Pokud to nekdo vyzkousite (ty MP3 z karty), dejte vedet zdali to opravdu funguje...
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: roman400 (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Chyba, doplnuji predchozi post: nazvy souboru pro Blazer mely byt:
  - file:///nazev_souboru.mp3 resp.
  - file:///nazev_souboru.mid
  Omlouvam se, mel jsem nazev v zavorkach jako tag HTML a byl (spravne) odstranen.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: Badel (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
   
  Tak to zase vypadá na podivný polovičatý řešení :-(
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  To je suprózní hrůza :-D Asi Colliganovi a spol pošlu pěkně sprostýho maila, na rozchození trea tak, aby vůbec fungovalo, jsem zabil celej víkend. A zatím mám dojem, že se stabilita hodně výrazně zhoršila.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: roman400 (email je skrytý) - 21.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Doplnuji odkaz na TreoCentral: http://treo.discussion.treocentral.com/showthread.php?p=1400244.
  Dale take napr. http://www.treotoday.net/2008/01/20/how-to-convert-mp3-into-a-ringtone-on-treo-680/.

  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: mike007 (email je skrytý) - 23.02.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  U mě vše OK v klidu jsem to provedl přes neoriginální kolébku a šlo to. Ale prakticky nepociťuji žádné změny koupil jsem si ak 2400mAh v číně přes ebay vydrží mi týden bez nabití.
  Re: Update 1.12 pro Treo 680 (Hodnocení: 1)
  Od: xmarcika (email je skrytý) - 27.03.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  A kolik tě to prosímtě stálo celkem? Hlavně mě zajímá cena dopravy. Diky

  Reklama / Ceník
  Vstup pro inzerenty
   


  Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajů  PalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412