Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování servisu (VOPZS) - www.PalmHelp.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování servisu (VOPZS)


Zprostředkovatelem servisních zakázek je EURiSCO design s. r. o., IČO 25420925, se sídlem na adrese Plzeňská 1700/9, 405 02 Děčín IV vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 17206.Právní vztahy zprostředkovatele s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOPZS se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Momentem potvrzení objednávky ze strany zprostředkovatele se na zákazníka
vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování servisu (VOPZS). Na tyto obchodní podmínky je zákazník zřetelně upozorněn ještě před samým odesláním objednávky zprostředkování servisního zásahu.Vymezení pojmů:

Zprostředkovatelská smlouva – zprostředkovatelská smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zprostředkovatel služeb poskytovaných třetí stranou.

Zprostředkovatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující, objednatel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
I. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

primárně prostřednictvím internetového systému pro objednávání a sledování servisních zakázek na adrese servis.palmhelp.cz
osobně v provozovně EURiSCO design s. r. o., Plzeňská 1700/9, Děčín IV

Součástí objednávky musí být vždy Smlouva o zprostředkování servisního zásahu podepsaná objednatelem (spotřebitelem). V této smlouvě jsou také blíže specifikovány cenové a dodací podmínky.II. Platební podmínky

platba v hotovosti při osobním odběru servisní zakázky
platba před doručením bankovním převodem (jen na základě individálního požadavku)

na dobírku při doručení servisní zakázky (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
na splátky (pouze v případě, že objednatel odebírá jednorázově zboží nebo služby minimálně za 10.000,- Kč bez DPH a pouze při splnění podmínek společnosti poskytující splátkový prodej)
na leasing (platí pouze pro firmy nebo OSVČ). Podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 20.000,- Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnostiIII. Dodací podmínky

osobní odběr: V případě právnických osob může zboží převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem.

zasílání přepravní službou: Zboží je možno objednateli zaslat do třetího dne od vyřízení servisní zakázky a to přepravní službou České pošty (Profi balík) nebo PPL. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. K ceně objednávky je připočítáno 119,- Kč za dopravné + balné + pojistné + dobírečné. Pokud byla platba provedena zálohově, předmět servisní zakázky je expedován až po připsání úplné zálohové částky na účet zprostředkovatele.
K objednávkám doručovaným na území Slovenska je účtováno dopravné + balné + pojistné + dobírečné ve výši 320,- Kč!

Objednatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku (počet balíků nebo vnější poškození obalu zásilky) je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu shop @ palmhelp.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem zprostředkovateli. Pokud je objednatelem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, pro dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození dodávky se objednatel vystavuje možnosti, že s ohledem na jím podepsaný přepravní doklad o úplnosti a vnějším nepoškození zásilky zprostředkovatel prokáže, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a uplatněná reklamace nebude uznána za oprávněnou.


IV. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem zprostředkovatele.V. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování servisu jsou platné od 17. 10. 2006 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování servisu bez předchozího upozornění.
Aktualizováno dne 13. 7. 2011

Copyright © www.PalmHelp.cz
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 18.11. 2004 (13298 čtenářů)

[ Zpět ]

Reklama / Ceník
Vstup pro inzerenty
 


Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajůPalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412