ZLauncher manuál (1. část) - www.PalmHelp.cz

Článek do news mohou přidat registrovaní uživatelé PalmHelp. Zajímavé články odměníme.

 ZLauncher manuál (1. část)

Autor: Badel - 16.08.2005, 11005 čtenářů


Software ZLauncher je z mnoha pohledů nejkvalitnějším launcherem pro Palm OS a troufale si dovolím tvrdit, že jde dokonce o jednu z nejlepších aplikací pro Palm OS vůbec. To je důvod, proč jsme se rozhodli přinést vám tento rozsáhlý seriál. V úvodní části začneme přehledem dostupných vlastností.

Má zkušenost ovšem říká, že s rostoucím počtem funkcí se aplikace stávají de facto nepoužitelnými pro velkou část méně trpělivých nebo méně zkušených uživatelů. Patřím k první skupině a ZLauncher využívám jen proto, že výběr vhodného launcheru jsem pro svůj každodenní život považoval za natolik podstatný, že jsem se donutil k detailnějšímu prozkoumání té lepší části z nich. Vzhledem k určitým specifikům freewarového iSpinu jsem sice chvíli váhal i nad tímto produktem, ale množství funkcí, stabilita a smysl pro detail mě nakonec utvrdily ve volbě ZLauncheru. Takovouto strastiplnou cestou se vydávat nemusíte, pokud si pročtete náš seriál. Zjistíte totiž, že ZLauncher vám skutečně nabídne to, co byste od slušného launcheru očekávali a pravděpodobně vás v mnohém i překvapí. Ale dost řečí, pojďme na první část překladu rozsáhlé originální příručky...Úvod

ZLauncher je mocný program pro systémový management, který obsahuje systémovou kontrolu, manažer aplikací a databází a manažer paměťové karty. Je to více než standardní spouštěč aplikací.

 • Podpora barev: podporuje plnou barevnost (Full color) od monochromní až po 16bitovou hloubku barev (65 536 barev). Můžete volně nastavit jakoukoli barevnou hloubku podporovanou vaším handheldem.

 • Podpora Vysokého rozlišení / Vysoké density:
  Plně podporuje Sony hires(320x320) / hires+ (320x480) / Landscape (480x320). A umožňuje zobrazit high-density ikony na pre-Palm OS 5 Sony hires handheldech.
  Plně podporuje Palm OS 5 high-density (320x320) zobrazení, včetně Palm Tungsten|T3, TapWave Zodiac (320x480/480x320).
  ZLauncher umožňuje zobrazit low/high-density ikony a fonty.

 • Zcela přizpůsobitelné uživatelské rozhraní:
  Podporuje nastavování témat a ikon (Theme & Icon set). Změna námětu (Theme) může dát vašemu handheldu svěží vzhled. Icon Set poskytuje možnost přemístění jakékoli ikony, včetně aplikací, které jsou uložené v /Palm/Launcher/ na přídavné kartě.
  ZLauncher umí konvertovat BMP/PGP/JPG soubory přímo do databáze pozadí (Backgound image). Pozadí můžete změnit dle vašeho přání. Také si můžete prohlížet podporované obrázky předtím, než je zkonvertujete.
  Každá kategorie má svoje vlastní nastavení (Own settings). Můžete nastavit rozdílná nastavení ikon, barev, image pozadí pro rozdílné záložky.
  Theme manager (manažer témat) poskytuje nejvyšší pohodlí pro správu témat, sady ikon a pozadí.
  Můžete změnit rozličné barvy (Colors) interface, jako třeba barvu textu ikon, barvu textu ikon záložky, barvu pozadí atd.
  Můžete měnit rozmanité fonty interface, jako text ikon (icon text), text nadpisu záložek (Tab caption text) apod.
  Můžete měnit různé ikony (Different icons) pro různé záložky. Titulek záložky může být schovaná, aby ušetřila místo k zobrazení více nadpisů záložek. titulek tabulky může být schovaná ručně (Manually) nebo automaticky (Automatically).
  Nabízí až 15 kombinací uživatelského interface a 3 módy náhledů položek (náhled ikon, náhled seznamů, detailní náhled). Můžete také nastavit UI transparentní (průhledný), aby bylo více vidět pozadí a aby byla obrazovka přehlednější.

 • Flexibilní management: ZLauncher poskytuje největší flexibilitu pro různé uživatele. Můžete organizovat různé aplikace/databáze/soubory vašeho handheldu v záložkovém modu nebo v klasickém módu bez záložek. Můžete snadno a rychle přenastavovat či schovávat záložky dle vašeho přání.
  Každá záložka připadá k nějaké systémové kategorii. Můžete spravovat kategorie snadno a rychle. Také můžete přepisovat informace o kategoriích systému se ZLauncherem nebo naloadovat informační kategorie ze systému k inicializaci kategorií ZLauncheru.
  Každá paměťová karta v handheldu odpovídá jedné záložce. Většina operací se soubory či adresáři může být provedena tažením & puštěním.
  Podporuje Specific Category (specifické kategorie). Můžete jednoduše vytvořit specifickou záložku pro seskupení databází tím, že vyberete jednu z rozmanitých přednastavených nastavení nebo specifikací CreatorID a/nebo TypeID dané databáze.
  Podporuje Trash Bin (odpadkový koš), který je podobný Recycle Bin (recyklačnímu koši) v MS-Windows. Můžete archivovat nepotřebné aplikace nebo databáze do Trash binu nebo je z něj obnovovat, pokud je potřeba. Rozličné možnosti mazání vám umožní smazat aplikaci jednoduše, rychle, bezpečně a kompletně.
  Podporuje tvorbu zkratek nebo-li zástupců (ShortCuts) pro aplikace, které jsou uložené na přídavné kartě ručně či automaticky. Zkratky můžete kategorizovat do jakékoli aplikační kategorie. Zkratky v Zlauncheru umožňují normálně pokračovat v práci, i když daná aplikace není ve vnitřní paměti. Můžete také přidělovat zkratky pevně stanoveným tlačítkům.
  Skladování aplikací a jejich přidružených databází uvolní paměť RAMvašeho handheldu, která je tak více využívána samotným Zlauncherem. Můžete jednoduše spustit aplikaci s přidruženými databázemi přes zkratky.
  File manager vám umožňuje spravovat všechny položky ve vašem handheldu (ve vnitřní i vnější paměti) snadno a rychle. Můžete spravovat desítky položek pomocí jedné operace.
  Ochrana záložek (Tab protection) vám umožní mít vaše soukromé aplikace odděleně od ostatních.

 • Pohodlná obsluha:
  Podporuje Drag & Drop (tažení & puštění). Většina akcí s aplikacemi, databázemi a soubory (jako například kategorizování, zobrazování informace, posílání pomocí infračerveného paprsku, mazání atd.) může být vykonána táhnutím & puštěním.
  Podporuje Tap & Hold (kliknutí & držení). Sekundovým poklepnutím na ikonu vyskočí příkazové menu. Toto menu také můžete spustit JogDialem nebo 5cestným navigátorem (5-Way Navigator).
  Můžete přizpůsobit vysílání infračeveným paprskem a mazání. Jestliže operovaná položka je aplikace, můžete operovat buď pouze s aplikací nebo s aplikací a s její přidruženou databází.
  Také můžete najednou poslat paprskem všechny aplikace/databáze/soubory na záložce.
  Také podporuje JogWheel jako například Sony JogDial a Handhspring Treo RockerSwitch, a 5cestný navigátor. Většinu operací můžete zvládnout jednou rukou.
  Podporuje posílání aplikací/databází/souborů přes Bluetooth/SMS/EMail.
  Také poskytuje speciální podporu pro leváky. Můžete upravovat skrolovací lišty na straně levé ruky.

 • Plná/přesná podpora paměťové karty:
  Můžete přímo vykonávat operace, jako je přesouvání, kopírování, zobrazování informací, beamování (posílání paprskem), mazání atd. Na souborech paměťové karty. Můžete dokonce pracovat s celými adresářovými stromy. Tento úkon je stejně jednoduchý jako v MS-Windows. Můžete exportovat aplikace a databáze z paměti (ROM nebo RAM) na externí kartu nebo importovat soubory z paměťové karty do RAM. Importované soubory musí být ve formě standardních Palm OS databází (PRC, PDB či PQA).
  Můžete spustit aplikaci odkudkoli z paměťové karty.
  Podporuje také více přídavných karet. Můžete kopírovat nebo přesouvat soubory/adresáře mezi jednotlivými přídavnými kartami handheldu.
  Path tree umožní "brouzdat" po celé přídavné kartě.

 • Jednoduché spouštění:
  Quick Launch+ seznam zaznamenává nejoblíbenější/nejčastěji používané/poslední spuštěné aplikace. S pomocí Quick Launch+ seznamu můžete spouštět nejpoužívanější aplikace snadno a rychle.
  Quick Launch anywhere vám umožňuje spouštět vaše nejoblíbenější aplikace odkudkoli i mimo Zlauncher.
  Rychlé hledání (Fast Find) vám umožní rychle najít konkrétní aplikaci/databázi/ soubor. Písmeno vepsané do přednastaveného intervalu může zvýraznit položku, která nejvíce odpovídá zadanému řetězci. Během doby zvýraznění, vepsání písmene, které posune řádku, spustí/otevře zvýrazněnou položku.
  Můžete spustit aplikaci kliknutím na příbuznou databázi.

 • Správa pokročilých informací:
  Zobrazí informace o systému v detailech. Kdykoli můžete zjistit stav vašeho handheldu.
  Také můžete zobrazit informace o aplikacích/databázích/souboru nebo měnit jejich atributy.

 • Jednoduché rozšíření funkcí: Podporuje profilové funkce. Můžete obnovit UI, které jste chtěli ihned; nemusíte se starat o výměnu nového tématu.
  Podporuje systém Pluginů. Můžete jednoduše instalovat vaše nejoblíbenější ZL pluginy pro rozšíření funkcí Zlauncheru a nemusíte ztratit ani jediný bit z RAM pro neužívané pluginy.
  Podporuje asociaci souborů. Asociováním databází/souborů se specifickými aplikacemi můžete přímo otevřít specifikovanou databázi/soubor, která není aplikací (např. po instalaci Zreader Lite pro Zlauncher, který je svázán se Zlauncherem, můžete vybrat, aby tento automaticky četl dokumenty v PalmDOC formátu).
  Můžete specifikovat váš oblíbený DocReader (program na otvírání dokumentů) pro otvírání standardních PalmDOC dokumentů. Vybraná aplikace musí odpovídat sysAppLaunchCmdOpenDB spouštěcímu kódu, aby bylo možné dokumenty otevřít.
  Můžete nastavit AcidImage / AcidImage Pro / Resco Viewer / Splash Photo / GrxView / GrxView Pro jako defaultní (výchozí) prohlížeč pro otevírání obrázků.
  Obsahuje Kompresní/dekompresní funkci FlyZip.
  Podporuje přímé přehrávání MP3/WMA přes PocketTunes.
  Podporuje přímé přehrávání MP3/Mpeg/Avi přes MMPlayer.
  Podporuje přímé otevírání HanDBase databází přes HanDBase.
  Podporuje přímé otevírání iSilo dokumentů přes iSilo.
  Podporuje přímé otevírání WordSmith dokumentací WordSmith.
  Podporuje přímé otevírání SmartListToGo databází přes SmartListToGo.
  Podporuje přímé otevírání hacků přes TealMaster / YAHM / XMaster.
  Podporuje přímé otevírání spustitelných databází přes odpovídající aplikace.
 • Pokračování článku:
  ZLauncher manuál (2. část)
  ZLauncher manuál (3. část)
  ZLauncher manuál (4. část)
  ZLauncher manuál (5. část)
  ZLauncher manuál (6. část)
  ZLauncher manuál (7. část)
  ZLauncher manuál (8. část)
  ZLauncher manuál (9. část)
  ZLauncher manuál (10. část)
  ZLauncher manuál (11. část)
  ZLauncher manuál (12. část)
  ZLauncher manuál (13. část)
  ZLauncher manuál (14. část)
  ZLauncher manuál (15. část)
  ZLauncher manuál (16. část)
  ZLauncher manuál (17. část)
  ZLauncher manuál (18. část)
  ZLauncher manuál (19. část)
  ZLauncher manuál (20. část)
  ZLauncher manuál (21. část)
   
     Související odkazy
  · Více o tématu Software
  · Další články od autora Badel


  Nejčtenější článek na téma Software:
  Video pro Palm, zázrak jménem SmartMovie


     Hodnocení článku
  Průměrné hodnocení: 4.54
  Účastníků: 11

  Výborný

  Zvolte počet hvězdiček:

  Výborný
  Velmi dobré
  Dobré
  Povedený
  Špatné


     Možnosti

   Vytisknout článek Vytisknout článek


  Související témata

  Software

  "ZLauncher manuál (1. část)" | Přihlásit/Registrovat | 1 komentář | Vyhledávání v diskusi
  Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

  Re: ZLauncher manuál (1. část) (Hodnocení: 1)
  Od: Patriot (email je skrytý) - 31.08.2006
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Hmmm...perfektni pocin.Diky.

  Reklama / Ceník
  Vstup pro inzerenty
   


  Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajů  PalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412