Komorník uvnitř vašeho Trea - www.PalmHelp.cz

Článek do news mohou přidat registrovaní uživatelé PalmHelp. Zajímavé články odměníme.

 Komorník uvnitř vašeho Trea

Autor: masoxCZ - 17.01.2008, 4397 čtenářů


Software masoxCZ nám napsal(a): Existují po čertech dobré a roky ověřené aplikace, o kterých jste se u nás zatím nemohli dočíst. Snad je to dáno mladším věkem našeho portálu, ale v případě jednoho z největších bestsellerů Palm OS platfromy to jako omluva beztak nepostačí. Je totiž řeč o aplikaci Butler.(článek do soutěže o FM vysílač + 2 GB paměťovou kartu + CL/AC redukce)Jelikož mi na mém Treu 680 zoufale vadilo, že tovární aplikace WorldClock neumí opakující se (natož více nezávislých) buzení, a chová se tedy jako "hloupý" mechanický budík po babičce, začal jsem se pídit po aplikaci, která by mi tuto funkci poskytla.
Jako první jsem na PalmGearu nalezl aplikaci WeekUP. Ta je ve verzi Lite zdarma a umožňuje nastavení opakujícího se alarmu pro každý den v týdnu zvlášť. "Lehká" bezplatná verze ale narozdíl od placené neumí nastavení "jednorázové anomálie", resp. má tuto funkci zakázánu. Kromě toho na "T5ce" i Treu 680 způsobovala velice rychlý úbytek kapacity baterie (u T|T5 výdrž cca dva dny namísto deseti) a zamrzání systému.

Hledal jsem tedy dále, a skončil jsem u aplikace Butler od Hobbyist Software. "Butler" znamená v překladu "komorník" a svému názvu dělá opravdu čest. Není to totiž pouze "vysokoškolsky vzdělaný" budík, nýbrž všestranný a velmi sofistikovaný pomocník. Navíc je napsán velmi kvalitně a nezpůsobuje nestabilitu zařízení ani "neužírá" baterii. Nuže vykartáčujme frak a navlékněme bílé rukavice a vrhněme se do práce...
Pokud vím, je aplikace je k dispozici pouze v angličtině, avšak názvy funkcí i parametrů jsou buďto samovysvětlující nebo dostatečně pomůže všudypřítomná nápověda. Již v hlavní "rozcestní" obrazovce je u každé položky malé "i"čko, nabízející celkem podrobný popis funkce.

Hlavní obrazovka je rozdělena do tematicky ucelených sekcí sdružujících větší nebo menší počet souvisejících funkcí.

Alerts (Upozornění)
 • Alarms (překlad netřeba)
 • Attention Grabber (těžko stručně přeložitelné)
 • LED control  Obrazovka Alarms má dva identické sourozence a na každé z těchto tří obrazovek lze nastavit dva různě parametrizované budíky. Celkem je jich tedy k dispozici šest.
  V pravém horním rohu je zobrazen aktuální čas, pod ním je položka času "odpálení" konkrétního budíku, následuje pruh pro nastavení dnů v týdnu, kdy má být budík aktivní, a tlačítka [Set Alert] a [More...]. [Set Alert] odskočí na podřízenou obrazovku, kde lze volit z vyzváněcích meodií, MP3 souborů na kartě, a "starých" palmáckých "retro" pazvuků. Dále je vhodné nastavit počáteční hlasitost, počet "otřesů" vibrátoru, zda budík zabliká podsvícením displeje, případně rozsvítí stavovou LEDku, kolikrát bude celý alarm opakován a v jakém intervalu, a zda bude při každém dalším opakování zvyšována hlasitost přehrávaného zvuku. A nakonec je možno celou sestavu tlačítkem [Test Alert] zkontrolovat a pomocí [OK] odsouhlasit a vrátit se o úroveň výše.
  Zde je možno pokračovat stiskem [More...] a nastavit textovou hlášku budíku nebo ji smazat, případně nastavit spuštění aplikace, která bude odstartována po odbavení alarmu uživatelem.

  Obrazovka Attention Grabber
  Osobně jí říkám "otravník", protože slouží právě k nastavení, zda a jak moc bude Butler uživatele otravovat, pokud tento prošvihne nějaký systémový alarm, hovor, SMSku, oznámení operátora o vzkazu v hlasové schránce, nebo budík. Tyto možnosti se volí "fajfkami" u seznamu možností, tlačítko [Set Alert] odskočí na stejnou obrazovku jako u budíku, a pod [More Options] lze nastavit rozmezí času, ve kterém bude Butler otravovat a zda se jen zavrtí a ozve nebo i rozsvítí displej.

  LED control umožňuje velice sofistikované nastavení reakce stavové diody na všeliké události; jako změnu stavu nabíjení, oznámení o vzkazu na záznamníku, aktivaci "otravníku", a to vše navíc rozdílně pro noc a den.
  Nereagující nebo "zblblou" LEDku je zde navíc možno resetovat do neaktivního stavu. V této funkci jsem božuhel objevil chybku, neboť při nastavení zhasnutí stavové diody po nabití mi na T680 nejenže nezhasne, ale ani nezezelená a stále žhne jak rudá záře nad Kladnem.

  Navigation
  ...se zevrubně zaobírá možnostmi a fígly kolem ovládání Trea. Dělí se do následujících obrazovek:
 • Keylauncher
 • Volume Keys
 • Buttons
 • Speedy Keys

  Keylauncher umožňuje přiřazení aplikací na klávesové zkratky, takže z jakékoliv spuštěné aplikace můžete vhodně zvolenou kombinací kláves spustit jakoukoliv jinou bez nutnosti se vracet do launcheru. Jelikož se mi ale moji nejčastější "služebníci" vejdou na základní klávesy plus zelenou (viz dále), nemám pro tuhle fičuru využití.

  Volume Keys zpřístupňuje klávesy hlasitosti při pohybu v nabídkách a aplikacích a tím umožňuje jejich použití obdobně jako funguje JogDial na chytrých Sony Ericssonech. Funkce má navíc dva režimy. Scroll Mode ovládá kurzor a tlačítko VoiceMemo emuluje stisk klávesy Select (supluje tak směrovou růžici a uživatel nemusí přehmatávat palcem např. při čtení knížek), zatímco Switch Mode funguje jako přepínač naposledy spuštěných aplikací. Chcete z právě běžící aplikace do té předchozí? Volume Down a jste tam. U této funkce je navíc možno ignorovat známé launchery, takže přepínáte skutečně pouze mezi „užitečnými“ aplikacemi a do launcheru skočíte pouze stiskem domečku.

  Obrazovka Buttons nastavuje chování hardwarových kláves, tedy na Treu 680 sluchátka, kalendáře, obálky, Home, a červené + zelené klávesy. Všem je možno přiřadit funkce jak na základní stisk, tak v kombinaci s klávesou Option. Dále je možno přepnout na režim "All In One Phone Button", který funkce tlačítka Phone a zelené klávesy sdruží do jediné, a tu druhou tak uvolní pro namapování aplikace dle výběru. Pokud zvolíte zelenou klávesu, jejím stiskem "jinde" se spustí aplikace Phone, při stisku na obrazovce Phone-Main (je to ta obdobná WM-Today) se zobrazí seznam posledních volaných čísel, a zůstane zachována funkce příjmu hovorů a vytočení označeného čísla z ostatních aplikací. Zvolíte-li si klávesu Phone, přibudou jí funkce příjmu hovoru a zobrazení posledních volaných čísel v obrazovce Phone-Main a vytočení označeného čísla.

  Obrazovka Speedy Keys umožňuje nastavení odezvy klávesnice; tedy intervalu před opakováním stisku přidržené klávesy a rychlost opakování, jak to známe z BIOSu základních desek nebo ovládacích panelů desktopu.

  Security
  ...se týká - jak jinak - zabezpečení zařízení. První tři funkce z celkem pěti se zaobírají náhradou zámku klávesnice (Keyguard), která má tolik možností nastavení, že byste si je snad ani nevymysleli. Máme tu tedy:
 • Keyguard
 • Keyguard Display Items
 • Keyguard Status Icons
 • Phone Keyguard
 • Remote Lock

  Keyguard přepíná mezi továrním zámkem klávesnice a tím "butlerovým", nastavuje dobu, na kterou se displej uzamčeného zařízení při stisku klávesy rozsvítí, nabízí možnost znemožnění odemčení pouhým stiskem klávesy Select (je pak požadována kombinace Option+Select), a umožňuje blokovat hardwarové klávesy. Tuto poslední možnost mám vypnutou, takže klávesou mohu přepnout do některé PIM aplikace, kde díky další skvělé fičuře Butlera uvidím potřebné informace a nechám na něm, aby po 3 vteřinách zase zhasl displej, to vše bez odemykání a rizika, že si někam něco připíšu nebo naopak umažu.

  Keyguard Display items určuje podobu obrazovky zamčeného zařízení. Je možno nastavit, aby byla překryta tmavou plochou se zvoleným stupněm průsvitnosti, zobrazit nebo skrýt hodiny a míru jejich viditelnosti, a dále zobrazení stavového řádku ikon a instrukcí pro odemčení.

  Keyguard Status Icons rozvíjí parametr předchozí obrazovky a určuje podobu stavového řádku s ikonami. Je možno nastavit písmo a barvu textu, stínování, a sestavu ikon. Jsou nabízeny hodiny, datum, den v týdnu, a po třech podobách indikátorů stavu baterie, místa v paměti zařízení a na kartě (v MB nebo %; zaplněno / volno). Dále je možno zobrazit nebo skrýt indikátory stavu "modrozuba", systémových alarmů, signálu sítě, polohy přepínače "ticho/kravál" a indikátoru hlasové schránky u operátora.
  Samozřejmě tu je také možnost se mrknout na náhled.

  Funkce Phone Keyguard nastavuje chování telefonní aplikace. Je možno požadovat stisk Option+klávesa pro příjem hovoru, a pro Treo 600 a 650 změnit chování kláves hlasitosti a příjmu / odmítnutí hovoru klávesami "backspace" a mezerníkem.

  Funkce Remote Lock se bude hodit zejména uživatelům z firemní sféry a těm, kdo jsou hákliví na své soukromí a do jejího nastavení se dostanete až po zadání svého hesla (je stejné jako HotSync heslo zadávané v ovládacím panelu Security; na Treu 680 samostatná aplikace, na starších Prefs-Security). V případě krádeže nebo ztráty zařízení je možno jej uzamknout pomocí SMS (pochopitelně jen do okamžiku výměny SIM), případně data v něm i smazat (ve třech stupních: paměť přístroje, kartu, nebo obojí). Dále je možno zařízení uzamknout i při změně aktivity telefonního modulu, tedy při odhlášení nebo přihlášení k telefonní síti. Je dobré nastavit též klíčové slovo, které se v přijaté SMS musí vyskytnout, jinak vám kamarád s Butlerem obeznámený může implicitní frází váš "druhý mozek" smáznout dočista dočista, což dokáže pokazit odpoledne. Pro přezkoušení je možno zapnout testovací režim, kdy mazací operace jsou jen oznámeny a ve skutečnosti se neprovedou.

  Jak to tedy funguje?
  Dejme tomu, že zjistíte, že vám právě někdo "štípl" vaši "druhou hlavu". Zmermomocníte nejbližsího člověka s mobilem a na svoje číslo pošlete SMS s textem např. "ButlerLockUp:TajneHeslo". Tím zařízení uzamknete do stavu, kdy zobrazuje pouze obrazovku s údaji o majiteli a umožní tísňový hovor. Neodblokuje jej ani reset a pokud se rozhodnete Butlerovi poslat i příkaz k "sebevraždě", smaže všechna uživatelská data v zařízení, případně vloženou kartu a ponechá pouze sebe samotného, nainstalované aplikace, a informaci o majiteli. Pokud nový "držitel" zařízení i během mazání provede reset, po restartu se Butler znovu aktivuje a likvidaci dat dokončí. Má to jeden háček, ale ten si nechám do shrnutí.

  System Tools nabízí "jen" dvě funkce, a to:
 • Old Palm Features
 • Auto-Off Preferences

  Old Palm Features zpřístupňuje příkazovou řádku, beamnutí (odeslání před infra) vizitky podržením klávesy Phone, a možnost skrýt text příchozích SMS (na T680 lze i nastavením alarmů v System-Prefs nebo v nastavení aplikace Messaging).

  Auto-Off Preferences
  ...umožňuje nastavení libovolné prodlevy zhasnutí displeje a pohodlné povolení držení rozsvíceného displeje při nabíjení.

  Preferences
  ...nastavuje chování samotného Butlera.
  V Butler Preferences si nastavíte oslovení (pokud jste to neudělali při prvním spuštění), zda alarmy s povolenými vibracemi budou zařízením otřásat, jen pokud je přepínač zvuků v poloze "ticho", zda se Butler bude spouštět rovnou na obrazovce Alarms, zda tlačítko "Snooze" aktivního alarmu ukončí přehrávání MP3ky, a zda aktivace Butlerova alarmu odemkne klávesnici. Poslední volbou je doba rozsvícení displeje při aktivaci alarmu a volba písma.

  Funkce Pick MP3 Player "jen" vybírá přehrávač pro hraní MP3ek při alarmech a jejich testování. Kromě interního přehrávače jsou podporovány Aero, MM, pTunes a mOcean, přičemž v seznamu jsou instalované přehrávače zobrazeny bez závorek. Zvolený přehrávač je možno rovnou otestovat, abyste se v případě problému nemuseli vracet a nastavení hledat.

  Poslední sekce Management nabízí nápovědu (Help), kontrolu a stažení aktualizací (Updates and Downloads), a informační obrazovku (About).

  Úplně dole je tlačítko [Close], kterým se vrátíte do launcheru nebo do poslední spuštěné aplikace.

  A shrnutí?
  Svou licenci jsem koupil v akci za 11$, plná cena je 14,95$ (což je u tak šikovné a navíc stabilní a bezproblémové aplikace doslova směšná částka). Pro PDA bez klávesnice a telefonního modulu nemá Butler moc smysl, protože jeho uživatel využije vlastně jen sekci alarmů. Naopak pro uživatele Trea je Butler v podstatě nutností a je škoda, že není přibalen už výrobcem. Rozhodně bych jej u zařízení měl raději, než např. PocketTunes (mimo jiné i proto, že realPlayer je ke stažení volně, byť kvalit pTunes zdaleka nedosahuje). Hlavními argumenty jsou velice podařené alarmy a dálková "sebevražda" při krádeži nebo ztrátě. Pokud stihnete SMS odeslat dříve, než nálezce (nebo pravděpodobněji zloděj) vymění SIMku, krádeže informací se nemusíte bát. Problém časového presu by šlo obejít například automatizovaným odesláním SMS na předvolené číslo při výměně SIM (což by pro autora neměl být problém doplnit).
  Jediná věc mi ale v Butlerovi opravdu chybí. Jelikož používám funkci automatického resetu zařízení po dokončení zálohy NVbackupem, uvítal bych možnost automatizovat zapnutí telefonního modulu, což umožňuje např. již zmíněný WeekUP nebo další aplikace od Hobbyist Software s názvem Phone Technician. Ale na toho se mrkneme příště.
 • Hodnocení produktu:
   
     Související odkazy
  · Více o tématu Software
  · Další články od autora Badel


  Nejčtenější článek na téma Software:
  Video pro Palm, zázrak jménem SmartMovie


     Hodnocení článku
  Průměrné hodnocení: 4.85
  Účastníků: 7

  Výborný

  Zvolte počet hvězdiček:

  Výborný
  Velmi dobré
  Dobré
  Povedený
  Špatné


     Možnosti

   Vytisknout článek Vytisknout článek


  Související témata

  Software

  "Komorník uvnitř vašeho Trea" | Přihlásit/Registrovat | 2 komentářů | Vyhledávání v diskusi
  Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

  Re: Komorník uvnitř vašeho Trea (Hodnocení: 1)
  Od: trejlu (email je skrytý) - 17.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
  Díky za podrobný článek. Program používám již rok a stále mám pocit, že jen částečně. Je tám tolik nastavení, že mi jde z toho hlava kolem. Ještě děkuji za český překlad a popis možností.
  Re: Komorník uvnitř vašeho Trea (Hodnocení: 1)
  Od: masoxCZ (email je skrytý) - 19.01.2008
  (O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
   
  Dík za pochvalu. Připravuju postupně recenze všech ostatních utilitek od Hybbyist SW, taxe máš na co těšit :-)

  Reklama / Ceník
  Vstup pro inzerenty
   


  Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajů  PalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412