Servisní ceník - www.PalmHelp.cz

Servisní ceník


Zprostředkovatel servisních zásahů - společnost EURiSCO design s. r. o. - není plátcem DPH a k níže uvedeným cenám proto není účtováno žádné DPH!Ke všem níže uvedeným cenám je vždy automaticky připočítáváno:

 • 250,- Kč zprostředkovatelský poplatek
 • 119,- Kč poštovné + dobírečné při dopravě po území ČR nebo 320,- Kč při dopravě na Slovensko

 • (+ 150,- Kč poštovné + pojistné + balné při odesílání předmětu servisního zásahu do jiného servisního střediska než BBS Děčín*)


 • Tyto poplatky se vztahují i na záruční opravy.


  * BBS spol. s. r. o. Děčín nepreferuje přímé přijímání servisních zakázek bez zprostředkovatele od koncových uživatelů. K cenám z tohoto ceníku proto koncovým odběratelům připočítává 250,- Kč bez DPH.  Obecný ceník

  Je-li servisní úkon prováděn servisním střediskem Palm Europe Ltd., platí pro jakékoliv nezáruční opravy následující ceny bez ohledu na rozsah a komplikovanost servisního zásahu:

  ModelCena
  Zire, Zire 21, Palm Z22 2 890,- Kč
  Zire 31, Tungsten|E 3 550,- Kč
  Zire 71, Zire 72, Tungsten|T/C/W, Tungsten|E2, Tungsten|T2/T3/T5, Palm T|X, LifeDrive5 290,- Kč
  Treo 90, Treo 180/180g, Treo 270, Treo 600, Treo 650, Treo 680, Treo 750, Treo Pro, Centro5 290,- Kč
  Palm Pilot, Palm III/IIIc/IIIe/IIIx/IIIxe, Palm V/Vx/VII/VIIx, Palm m100/m105/m125/m130, m500/m505/m515 5 290,- Kč
  Handspring Visor série5 290,- Kč
  Palm Pre, Palm Pixi, Palm Pre Plus, Palm Pixi Plus5 290,- Kč
  Výměna akumulátorů

  Akumulátory v palmech - stejně jako v jakýchkoliv jiných přístrojích - postupem času ztrácejí svou kapacitu, někdy se stávají zcela nefunkčními. Originální výměna v servisu Palm Europe je přitom cenově velmi náročná (viz univerzální ceny v tabulce výše). Ani amatérskou výměnu nelze doporučit, protože se jedná o poměrně náročný servisní zásah spojený s riziky další bezvadné funkčnosti přístroje.

  Nabízíme proto cenově velmi dostupnou službu výměny akumulátoru prakticky pro všechny přístroje společnosti Palm Inc.

  ModelPůvodní originální kapacitaKapacita po výměně**Cena
  Palm V/Vx 900 mAh NiCd650 mAh Li-Ion339,- Kč
  Palm m100/105/125/130/135(?)750 mAh Li-Ion259,- Kč
  Palm m500/505/515 (?)1350 mAh Li-Polymer459,- Kč
  Tungsten|C/W, Palm i7051500 mAh Li-Polymer/?/? Li-Polymer1700 mAh Li-Polymer459,- Kč
  Tungsten|C/W, Palm i7051500 mAh Li-Polymer/?/? Li-Polymer2700 mAh 649,- Kč
  Tungsten|T (Palm m550)/T2/T3900 mAh Li-Ion850 mAh Li-Ion359,- Kč
  Tungsten|T (Palm m550)/T2/T3900 mAh Li-Ion1100 mAh Li-Polymer429,- Kč
  Zire (Palm m150), Zire 21, Palm Z22? Li-Ion/900 mAh Li-Polymer/? Li-Ion650 mAh Li-Ion239,- Kč
  Zire 31/71/72900/900/920 mAh Li-Polymer/Li-Ion850 mAh Li-Ion339,- Kč
  Zire 31/71/72900/900/920 mAh Li-Polymer/Li-Ion1100 mAh Li-Polymer429,- Kč
  Tungsten|E/E2840 mAh Li-Polymer/900 mAh Li-Polymer1150 mAh Li-Polymer329,- Kč
  Tungsten|E/E2840 mAh Li-Polymer/900 mAh Li-Polymer1350 mAh Li-Polymer479,- Kč
  Tungsten|E/E2840 mAh Li-Polymer/900 mAh Li-Polymer1400 mAh Li-Polymer529,- Kč
  Tungsten|T5, Palm TX1300 mAh Li-Polymer1150 mAh Li-Polymer329,- Kč
  Tungsten|T5, Palm TX1300 mAh Li-Polymer1350 mAh Li-Polymer479,- Kč
  Tungsten|T5, Palm TX1300 mAh Li-Polymer1400 mAh Li-Polymer529,- Kč
  LifeDrive? Li-Ion1800 mAh Li-Ion349,- Kč
  Treo 600? Li-Ion2000 mAh Li-Ion439,- Kč
  Treo 600? Li-Ion2400 mAh Li-Ion579,- Kč


  ** Udávané kapacity odpovídají hodnotám uvedeným přímo na originálních etiketách baterií, ale dle našich měření těchto hodnot ne vždy dosahují. Garantujeme tedy pouze kapacitu s tolerancí 20% odchylky od kapacity udávané na etiketě baterie!

  Kapacity originálních baterií jsou odhadovanou hodnotou podle battery testeru a podle dostupných specifikací.

  Doplňující informace:
 • Pokud jste svůj PDA/smartphone nenalezli v uvedeném ceníku, je nutno jej k nám zaslat na posouzení. V případě, že výměnu následně nebudeme schopni zajistit, účtujeme 90,- Kč za diagnostiku.
 • V ceně je vždy zahrnuta práce servisního technika a samotná baterie
 • Přístroje s vyměněnými akumulátory obvykle expedujeme do 48 hodin od doručení. Pokud ale následné testy prokáží nedostatečnou kapacitu, doba expedice se může odpovídajícím způsobem oddálit.
 • Na výměnu baterií poskytujeme 6měsíční záruku.
 • Původní akumulátor vždy vracíme spolu s přístrojem, jeho ekologickou likvidaci zajišťujeme bezplatně a to jen na výslovné písemné přání objednatele!

 • POZOR! Tento ceník se vztahuje jen na pozáruční přístroje! Pokud je váš přístroj v záruce a akumulátor evidentně nesplňuje parametry udávané výrobcem, je nutno využít standardní záruční reklamace, aby nedošlo ke ztrátě záruky!!! Pokud jednoznačně neurčíte, že se má jednat o záruční reklamaci, neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu záruky ani za další způsobené škody.  Výměna displeje

  ModelCena
  Treo 600 949,- Kč
  Zire 31, Palm Z22 999,- Kč
  Zire 71, Zire 72, Tungsten|T/T2/C/W, Tungsten|E/E2 1 199,- Kč
  Tungsten|T3/T5, Palm T|X, LifeDrive, Treo 500/500v/650/680/750/750v, Centro
  1 499,- Kč
  Treo Pro
  2 299,- Kč
  Palm Pre, Palm Pixi, Palm Pre Plus, Palm Pixi Plus
  2 399,- Kč
  Palm Pre 2
  2 899,- Kč

  Pro modely zde neuvedené platí smluvní ceny.  Další ceny

  Výměna RFU modulu u Trea 600/650/680/750/750v: 849,- Kč
  Výměna antény u Trea 600/650: 390,- Kč
  Odemčení MMC (MultiMedia Card) libovolné značky po zablokování: 150,- Kč
  Odblokování Palm Pre, Palm Pre Plus, Palm Pre 2, Palm Pixi, Palm Pixi Plus: 350,- Kč
  Odblokování Palm Treo 600, Palm Treo 650, Palm Centro, Palm Veer: 390,- Kč
  Diagnostika: 90,- Kč (nevztahuje se na servisní zásahy oceněné samostatně v tomto ceníku!)
  1 hodina servisní práce: 350,- Kč (nevztahuje se na servisní zásahy oceněné samostatně v tomto ceníku!)
  Výjezd k zákazníkovi: 500,- Kč + 8,- Kč/km
  Individuální servisní zásahy: smluvní ceny  Výkup použitých palmů na protiúčet

  Nabídka je určena pro každého, kdo plánuje pořízení nového smartphonu nebo PDA značky Palm a přitom by rád protihodnotou nabídl starší přístroj stejné značky. POZOR! Samotné použité přístroje bez vaší souběžné objednávky nového nebo repasovaného přístroje z PalmShopu nevykupujeme! Výkup protiúčtem lze navíc uplatnit jen při nové objednávce v úhrnné hodnotě minimálně 4 000,- Kč včetně DPH!
  V níže uvedené tabulce jsou přístroje rozděleny do tří kategorií podle stáří a technické stavu. Následují vysvětlivky těchto kategorií:


  Stáří přístroje

 • Aktuální model - Přístroj, který je doposud v prodeji v PalmShopu, je nabízen za prodejní cenu včetně DPH nejméně za 5 000,- Kč a přitom není označený jako "repas" (avšak už žádný přístroj s Palm OS).
 • Neaktuální model - Všechny přístroje od Palm Pre a novější nejsou-li zařaditelné do kategorie "Aktuální model".
 • Starší model - Všechny starší modely.


  Technický stav

 • Perfektní - Bezvadný displej bez známek mechanického poškození, tělo přístroje nenese zjevné známky opotřebování. Přístroj je čistý, funkční a vykazuje maximálně jen drobné vady jako např. slabou výdrž akumulátorů, poškozený stylus, chybějící šroubky nebo pískání displeje. Softwarové problémy nejsou na překážku.
 • Použitelný - Přístroj nese známky opotřebování, popř. displej nebo tělo přístroje nejsou zcela v pořádku.
 • Nefunkční - Přístroj je buď ve zcela nefunkčním stavu, popř. je mechanicky vážně poškozen nebo vykazuje jinou vážnou závadu (např. poškozený digitizér, prasklý displej nebo vnitřní oxidace).

  Chybějící součásti přístrojů ze základní výbavy jako jsou stylus, kabely nebo flip na displej snižují hodnotu přístroje jen nepatrně a konečná úprava hodnoty deklarovaná v níže uvedené tabulce bude věcí vzájemné dohody. Pro příslušenství navíc nad základní výbavu naopak nemůžeme předem garantovat ani byť i malé navýšení deklarované ceny.


  Technický stav
  / Stáří
  Perfektní stav Použitelný Nefunkční
  Aktuální model 3 600,- Kč 2 200,- Kč   900,- Kč
  Neaktuální model
  2 100,- Kč 1 100,- Kč   600,- Kč
  Starší model 1 100,- Kč  600,- Kč  300,- Kč


  Zatímco kategorii Stáří můžete snadno určit sami, posouzení technického stavu podléhá odborné diagnostice servisního střediska. Z tohoto důvodu probíhá výkup protiúčtem v následujících krocích:

  1) Založte si novou servisní zakázku na adrese servis.palmhelp.cz.
  2) V poli Popis závady popište skutečný technický stav přístroje.
  3) V poli Vzkaz pro nás napište tento text: "Žádáme o posouzení technického stavu přístroje za účelem jeho výkupu na protiúčet".
  4) Dle pokynů zaslaných naším systémem na váš e-mail doručte přístroj na naší adresu.
  5) Očekávejte cenový návrh a další pokyny. Kromě navrhované ceny budete vybídnuti k provedení objednávky nového přístroje značky Palm na PalmShopu, z níž vám následně odečteme vzájemně odsouhlasenou cenu staršího přístroje.

  Celý postup je možné detailně konzultovat na bezplatné infolince 800 330 500.
 • Tento ceník je platný od 17. 10. 2006


  Poslední aktualizace 12. 9. 2012

  Copyright © www.PalmHelp.cz
  Všechna práva vyhrazena.

  Publikováno: 18.11. 2004 (24680 čtenářů)

  [ Zpět ]

  Reklama / Ceník
  Vstup pro inzerenty
   


  Doporučte nás | Webmaster | Hledání | Statistiky | Syndikační kanály | Právní ujednání | Ochrana osobních údajů  PalmHelp (www.PalmHelp.cz), informace nejen ze světa webOS a Palm OS, asistenční služby uživatelům produktů Palm. ISSN 1801-9412