www.PalmHelp.cz

Super Names manuál (5. část)
Publikováno: 13.07.2006
Téma: Software


O Super Names jsme poprvé přinesli informaci v článku Nejpodceňovanější aplikace pro Palm OS, jehož název napovídá, že se jedná o produkt, který si zaslouží vaší zvýšenou pozornost... Dnes budeme pokračovat editačními možnostmi Super Names.3.3. Používání obrazovek editace polí

Pro rychlé přidání nebo editaci polí můžete použít obrazovky editace pole (viz tabulka).

Obrazovka editace poleIkonka poleStandardní polePřidaná poleUžití
Jméno (Name)Jméno, příjmení (First, Last)Vložení jména a příjmení.
Informace o společnosti (Company Info)Společnost, Funkce (Company, Title)Oddělení (Department) Vložení jména firmy, název povolání a oddělení.
Telefony a e-mailové adresy (Phones & E-Mail Addresses)


Telefonní číslo (Phone Number), Rozšíření (Extension), E-mail (E-mail Address) - 5 políPhone Number, Extension, E-mail Address (přidáno, pokud je vyplněno pět standardních polí)Telefonní číslo, fax, mobil, jiný telefon, e-mailová adresa.
Adresa (Address)Ulice, Město, Stát, Směrovací číslo, Země (Street, City, State, Zip Code, Country)Další adresy (Additional Addresses)Vloží poštovní adresu.
Rodina (Family)Jsou k dispozici mnohá pole pro rodinné a osobní kontakty.Vloží jména a narozeniny lidí důležitých pro kontakt. Přečtěte část 3.3.5, Rodinní příslušníci.
Data (Date)Data, Typ, Popis (Date, Type, Description)Vloží důležitá data, která se týkají kontaktu. Přečtěte část 3.3.6, Data.
Webová stránka (Web Site)Stránka, URL (Site, URL)Vloží jména a URL webových stránek souvisejících s kontaktem.
Uživatelské pole (Custom Field)Uživatelská pole (4)Vloží rozličné informace. Přečtěte část 3.3.7, Uživatelská pole.
Poznámky (Notes)PoznámkyVloží poznámky.
Tabulka: Pole a obrazovka editace polí3.3.1. Přidání nového pole

Přepínač [Add] můžete najít ve View (náhled na kartu kontaktu) a na každé obrazovce editace pole.

Pro přidání nového pole:

1. Klikněte na přepínač [Add]. Objeví se vyskakovací seznam typů pole.

2. V tomto seznamu (pop-up listu) tapněte na požadovanou obrazovku editace pole. Objeví se prázdná obrazovka editace pole.

3. Do editační obrazovky přidejte informace.

4. Klikněte na [Done]


3.3.2. Editace existujících informací

Pro editaci existujícího pole:

1. Klikněte na pole ve View nebo v Mini View. Objeví se obrazovka editace pole.
2. Změňte informace na obrazovce editace pole.
3. Klikněte na [Done].

Vyberte Record → Edit via List z menu pro editaci standardního pole na obrazovce Address Edit.


3.3.3. Přístup k menu obrazovky editace pole

Klikněte na lištu v záhlaví obrazovky editace pole pro vstup do jejího menu pro Jump ("skoč"), Font a Edit (viz obrázek níže).


Menu obrazovky pro editaci pole3.3.4. Telefonní čísla & e-mailové adresy

Obrazovka Phones & Email Addresses se používá k přidávání či editaci telefonních čísel a e-mailů spojených s kartou kontaktu. Vrchní polovina obrazovky ukazuje seznam telefonních čísel a e-mailových adres. Použitím editační linky (editing line) ve spodní polovině obrazovky vložíte nové informace (viz obrázek níže).

Pro přidání nového telefonního čísla:

1. Klikněte na přepínač [Add] z obrazovky View nebo editace pole.
2. Vyberte Phone Number z vyskakovacího seznamu. Objeví se obrazovka Phones & Email Addresses s kurzorem blikajícím na editační řádce.
3. Vyberte typ telefonního čísla z roletového přepínače - Work (pracovní), Home (domů), Mobile (mobilní) atd.
4. Vložte telefonní číslo a rozšíření.
5. Klikněte na [Done].

Pro editaci existujícího telefonního čísla:

1. Klikněte na telefonní číslo ve View. Objeví se obrazovka Phones & Email Addresses s číslem na editační řádce.
2. Změňte číslo na editační řádce.
3. Vyberte typ telefonního čísla z roletového přepínače (Work, Home, Mobile atd.).
4. Klikněte na číslo znovu v horní části obrazovky pro aplikaci změn.

Můžete také zaškrtnout rámeček Format number automatically pro formátování telefonního čísla podle nastavení Phone Preferences (přečtěte si část 8.5, Telefonní čísla).

Klikněte na tlačítko [+] pro přidání nového čísla či e-mailové adresy.


Obrazovka pro vkládání/editaci telefonů a e-mailů


Prvních pět telefonních čísel či e-mailových adres přidaných do karty s kontaktem jsou standardní pole. Poté, co jsou tato pole využita, Super Names přidá další telefonní čísla a e-maily jako další pole. Další (přidaná) pole nebudou zaznamenána vestavěným Adress Booku nebo v jeho desktopové části (není to tak docela pravda, objeví se u záznamu ve formě připojené poznámky -pozn. redaktora).


3.3.5. Členové rodiny

Pro přidání jmen a narozenin rodinných příslušníků (či jiných důležitých lidí) na kartu kontaktu se používá obrazovka Family.


Obrazovka pro vkládání/editaci osobních (rodinných) informací


Pro přidání rodinného kontaktu do karty kontaktu:

1. Klikněte na přepínač [Add] z View či na obrazovku editace pole.
2. Vyberte Family z vyskakovacího listu. Objeví se obrazovka úprava pole Family.
3. V přepínači vyberte typ rodinného příslušníka. Přepínač ukazuje ve výchozí poloze Sibling (sourozenec).
4. Vyberte datum narození z přepínače Birthday.
5. Klikněte na [Done].

Pole Birthday (narozeniny) nebude spojeno s vaším Datebookem (diářem). Pro jejich spojení, vytvořte zvláštní kartu kontaktu pro vaše rodinné příslušníky a přidejte políčko Date (datum), tak jak je popsáno v následující části.


Data

Obrazovka Date se používá pro přidávání dat do karty s kontaktem a jejich asociaci s vestavěným Datebookem.

Udělejte to následovně:

1. Klikněte na přepínač [Add] z View nebo na obrazovku editace pole.
2. Vyberte Date z vyskakovacího seznamu. Zobrazí se obrazovka editace pole Date.
3. Vyberte datum za použití přepínače Date.
4. Vyberte druh události z přepínače Type.
5. Můžete také vložit popis do políčka Desc.
6. Zaškrtněte rámeček Add to Date Book. Rámeček Annually se zobrazí napravo od něj (viz obrázek).
7. Zaškrtněte Annually pro každoroční připomenutí události.
8. Klikněte na [Done].


Obrazovka "Date"


Pokud rámeček Add to Date Book necháte neoznačený, toto datum bude odděleně od Datebooku (diáře).


3.3.7. Uživatelská pole

Obrazovka Custom Fields se užívá k přidání či editování uživatelských polí.

Je užitečné definovat jména pro uživatelská pole před vkládáním informací do nich.

Udělejte to následovně:

1. Vyberte Options → Preferences z roletového menu. Objeví se obrazovka Preferences.
2. Z roletového přepínače vyberte Custom Fields. Objeví se seznam čtyř uživatelských polí (viz obrázek níže).
3. Přepište výchozí jména (Custom 1, Custom 2…) konkrétními jmény (příklad: Číslo účtu).
4. Klikněte na [Done].


Nastavení uživatelských polí


Pro vkládání informací do uživatelských polí udělejte následující:

1. Z View, klikněte na přepínač [Add]. Zobrazí se vyskakovací seznam editace polí.
2. Vyberte Custom Field z vyskakovacího seznamu. Objeví se obrazovka editace Custom Fields (viz obrázek níže).
3. Vyberte uživatelské pole z přepínače Field.
4. Do textového pole vložte informace.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro vkládání informací do více uživatelských polí.
6. Klikněte na [Done].


Obrazovka uživatelských políSkrolování obrazovkami editace pole

Použitím hardwarových tlačítek pro skrolování se můžete pohybovat mezi následujícími obrazovkami editací pole:

 • Jméno (Name)
 • Informace o společnosti (Company Info)
 • Adresa (Address)
 • Telefonní čísla & E-mailové adresy (Phones & E-Mail Addresses)

  Například z obrazovky pro editaci pole Name, stiskněte hardwarové skrolovací tlačítko pro přeskočení na obrazovku Company Info. Další stisknutím tohoto tlačítka se přesunete na obrazovku Address. Na obrazovce Phones & E-Mail Addresses skrolovací tlačítko slouží pro pohyb nahoru a dolů v seznamu telefonních čísel a e-mailových adres.


  3.4. Duplikování karet s kontakty

  Funkci Duplicate Record z menu můžete použít pro zjednodušení, pokud budete chtít vložit několik karet s kontakty, které mají sdílet obecné informace. Například pokud chcete vložit tři nové karty pro kontakty, které všechny pracují pro "Společnost Z", uděláte to takto:

  Vytvořte prázdnou jmennou kartu se jménem "Společnost Z" pro její použití jako šablony:

  1. Klikněte na tlačítko [New] na obrazovce List. Zobrazí se obrazovka Name.
  2. Klikněte na [Done] bez vložení jakéhokoli jména. Objeví se obrazovka View.
  3. Klikněte na přepínač [Add] pro zobrazení seznamu dostupných polí.
  4. Ze seznamu vyberte Company. Zobrazí se obrazovka Company Info.
  5. Do pole Company vložte Společnost Z.
  6. Klikněte na přepínač [Add] pro zobrazení seznamu dostupných polí.
  7. Ze seznamu vyberte Web Site. Objeví se obrazovka Website/URL Info.
  8. Vložte jméno stránky (Site) a URL pro "Společnost Z".
  9. Klikněte na [Done].

  Šablonová karta je nyní hotová a vy jste připraveni pro její duplikaci:

  1. Vyberte Record → Duplicate Record z menu pro vytvoření kopie vzorové karty.
  2. Vyberte Record → Duplicate Record z menu znovu pro vytvoření druhé kopie.
  3. Klikněte na [Done]. Objeví se seznam (List) obsahující tři prázdné karty s kontaktem s názvem Společnost Z.
  4. Každou z nich můžete editovat zvlášť, vyplnit specifická jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné informace.

  Pokud vzorová karta už obsahuje kontaktní jméno, vyberte Record → Duplicate w/o Name z menu, pro vytvoření kopie, která bude mít prázdné políčko Name.

 • Pokračování článku:
  Super Names manuál (6. část)
  Super Names manuál (7. část)
  Super Names manuál (8. část)
  Super Names manuál (9. část)
  Super Names manuál (10. část)
  Super Names manuál (11. část)
  Super Names manuál (12. část)
  Předchozí části článku:
  Super Names manuál (4. část)
  Super Names manuál (3. část)
  Super Names manuál (2. část)
  Super Names manuál (1. část)  Tento článek si můžete přečíst na webu www.PalmHelp.cz
  http://www.palmhelp.cz/html

  Tento článek najdete na adrese:
  http://www.palmhelp.cz/html/modules.php?name=News&file=article&sid=770